شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تعداد پروازهای بین‌المللی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مردادماه امسال با 64 درصد افزایش نسبت به تیر ماه، 347 پرواز بوده است.

تعداد پروازهای بین‌المللی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مردادماه امسال با 64 درصد افزایش نسبت به تیر ماه، 347 پرواز بوده است.به گزارش فارس، ‌بررسی ‌عملکرد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مرداد‌ماه 99 و مقایسه آن با تیرماه 99 حاکی از آن است که این شرکت هواپیمایی در حمل بار و جابه‌جایی مسافر حمل شده در خطوط داخلی و بین‌المللی روند رو به رشدی داشته است.‌شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در ماه مرداد توانسته است، با جابه‌جایی 177‌ هزار و 511 نفر در خطوط داخلی و 14‌ هزار و 44 نفر در خطوط بین‌المللی‌ به ترتیب 37 و 30 درصد نسبت به تیرماه رشد داشته باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران