شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران گفت: رشد نجومی قیمت مسکن، سرمایه‌گذاران این بازار را به سود و ارزش افزوده قابل توجه رسانده، اما وقتی رشد قیمتی مسکن با سایر بازارها مقایسه می‌شود، این بازار کمتر از سایر بازارها تحت تاثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران گفت: رشد نجومی قیمت مسکن، سرمایه‌گذاران این بازار را به سود و ارزش افزوده قابل توجه رسانده، اما وقتی رشد قیمتی مسکن با سایر بازارها مقایسه می‌شود، این بازار کمتر از سایر بازارها تحت تاثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته است.

خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با اشاره به ارتباط بین رشد بازارهای سرمایه‌ای و رشد قیمت مسکن گفت: بررسی نوسانات قیمتی در بازارهای مسکن و بازارهای سرمایه‌ای، نشان می‌دهد نسبت منطقی، مشخص و معناداری بین نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ رشد بقیه بازارهای سرمایه‌ای در بلندمدت وجود ندارد، با این حال، فرضیه قدیمی درباره نحوه اثرگذاری این بازارها بر یکدیگر را نمی‌توان رد کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، او اثر‌گذاری بازار‌های سرمایه‌ای بر بازار مسکن را کمتر از اثر‌گذاری بازار مسکن بر بازارهای سرمایه‌ای دانست و افزود: حجم و اندازه بازار مسکن، بزرگ‌تر از بقیه بازارهای سرمایه‌ای است.

وی افزود: نوسانات در بازارهای سرمایه‌ای و مسکن تحت تاثیر دو مولفه یعنی افزایش تقاضا و تورم و کاهش ارزش پول ملی است. در بازه زمانی یک سال گذشته، رشد بسیار شدید پایه پولی و نقدینگی از یک سو، تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی از سوی دیگر، باعث رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران شده و این به معنای رشد اقتصادی منفی توأم با تورم صعودی است‌. باقرپور ادامه داد: در حالت اول، یعنی افزایش تقاضا، ارتباط بین بازار مسکن و بازارهای سرمایه‌ای به حداقل خود می‌رسد و هر کدام از این بازارها، ضمن افزایش تقاضا می‌توانند با رونق و افزایش قیمت روبرو شوند. در حالت دوم، یعنی کاهش ارزش پول ملی، همه بازارهای سرمایه‌ای به دلیل تورم و افت ارزش پول ملی، با افزایش قیمت روبرو خواهند شد. لذا ارتباط نوسانات ارزی که خود نشان از تورم نیز دارد، ارتباط بیشتری با بازارهای دیگر سرمایه‌ای از جمله مسکن خواهد داشت.  وی افزود: در ٣ سال گذشته نرخ دلار با بیش از ٦٠٠ درصد رشد، از ٤٠٠٠ تومان به ٢٥٠٠٠ تومان رسیده است. در همین مدت زمان مسکن هنوز ٦٠0 درصد رشد نداشته است و حدود ٣ تا ٤ برابر شده است . از این رو، هنوز مسکن جای رشد دارد. هر چند که عدم استطاعت مالی افراد در تحمل ارقام نجومی مسکن، احتمالا ادامه این مسیر را متوقف کرده یا حداقل به تأخیر خواهد انداخت. باقرپور ادامه داد: از طرفی شاخص بورس هم از ٢ میلیون واحد به کمتر از ١.٦ میلیون واحد رسیده است. تورم کالایی واقعی، یعنی بهای قیمت خدمات و محصولات، در این سال‌ها حدود ٤٠ تا ٥٠ درصد بوده است. تورم پولی یا ارزش پول ملی نیز ٦٠٠ درصد کاهش داشته است. مدیرعامل اتحادیه‌ تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با اشاره به ارتباط بازار مسکن و بقیه ٤ بازار سرمایه‌ای یعنی بورس، ارز، طلا و بانک گفت: در آینده شاهد خواهیم بود که ارتباط مسکن با نرخ بهره بانکی معکوس، ارتباط مسکن با نوسانات دلار و یورو مستقیم، ارتباط مسکن با بورس مستقیم و کمتر از نوسانات دلار و یورو و ارتباط مسکن با طلا معکوس و کمتر از نرخ بهره است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران