شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به اینکه تهران ۳ هزار دستگاه اتوبوس کم دارد، گفت: حدود ۴ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده موجود نیز باید از رده خارج شوند و به این ترتیب، تهران به ۷ هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به اینکه تهران ۳ هزار دستگاه اتوبوس کم دارد، گفت: حدود ۴ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده موجود نیز باید از رده خارج شوند و به این ترتیب، تهران به ۷ هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارد. به گزارش مهر، محمود ترفع با تاکید بر اینکه از حدود ۶ هزار دستگاه اتوبوس تهران، بالغ بر ۷۰ درصد آنها فرسوده هستند، افزود: در حال حاضر، عمر متوسط اتوبوس‌های شهر تهران ۱۲ سال و نیم است و بر اساس مطالعات انجام شده، تهران به ۹ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد. وی با اشاره به اینکه طبق مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک، تهران ۳ هزار دستگاه اتوبوس کم دارد، ضمن اینکه نزدیک به ۴ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده موجود نیز باید از رده خارج شوند، اظهار کرد: به این ترتیب، تهران به ۷ هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارد. ترفع با بیان اینکه هزینه‌های شرکت واحد در شرایط کرونا سنگین و سرسام‌آور شده و به همان نسبت، درآمدهای آن به دلیل کاهش مسافر به میزان بی‌سابقه‌ای کم شده است، تصریح کرد: شهرداری تهران با رویکرد مثبت در زمینه کمک به سلامتی شهروندان، تاکنون همه هزینه‌های خرید مواد ضد عفونی‌کننده ناوگان اتوبوسرانی پایتخت و تجهیزات مورد نیاز آن را تامین کرده است. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تاکید بر اینکه دولت تاکنون در زمینه جبران کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های بهداشتی به اتوبوسرانی تهران کمک نکرده است، خاطرنشان کرد: فقط یک قلم در خصوص ماسک مورد استفاده روزانه، با توجه به ۶۳۰۰ پرسنل شرکت واحد اعم از رانندگان و نیروهای عملیاتی و ستادی و نیز ۵ هزار راننده و پرسنل بخش خصوصی، هر روز به ۱۱۳۰۰ ماسک نیاز داریم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران