شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اولین داده‌های قیمتی از بازار مسکن شهر تهران افت 7 درصدی نرخ‌های پیشنهادی را نشان می‌دهد، در شمال تهران سرعت رشد ماهیانه از ۲۲ درصد به ۳.۵ درصد رسیده است.

اولین داده‌های قیمتی از بازار مسکن شهر تهران افت 7 درصدی نرخ‌های پیشنهادی را نشان می‌دهد، در شمال تهران سرعت رشد ماهیانه از ۲۲ درصد به ۳.۵ درصد رسیده است.

به گزارش ایسنا، داده‌های به دست آمده از بازار مسکن شهر تهران در ۱۲ روز ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، میانگین افزایش نرخ‌های پیشنهادی از ۱۲.۵ درصد به ۵.۲ درصد کاهش یافته است. به نظر می‌رسد بازه تلاطمی بازار مسکن که به دلیل کرونا حدود دو ماه به تاخیر افتاده بود در تیرماه به پایان رسیده و نرخ‌ها فروکش کرده است. همچنین بازار در شمال و جنوب پایتخت در حال بالانس قیمتی است. خرداد ماه امسال منطقه یک بر اساس قیمت‌های قطعی معاملات پیشتاز تورم ماهیانه ملکی در تهران بود که بر اساس داده‌های قیمت پیشنهادی در یک سامانه ملکی این رتبه در تیرماه به منطقه ۱۵ تعلق دارد. متوسط رشد قیمت پیشنهادی تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته در بعضی مناطق تهران بدین شرح است: منطقه یک معادل ۳.۵ درصد، منطقه ۲ به میزان 3 درصد، منطقه ۳ بالغ بر 5 درصد، منطقه ۴ معادل ۱۲.۵ درصد، منطقه ۵ به میزان 8 درصد، منطقه ۱۲ بالغ بر ۷.۶ درصد، منطقه ۱۸ به میزان ۵.۵ درصد، و منطقه ۱۵ معادل ۱۴ درصد. از طرف دیگر چهار منطقه از تهران با تورم صفر مواجه بودند. تیر ماه امسال بر اساس قیمت‌های پیشنهادی میانگین نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق ۸ تا ۱۲ صفر درصد بوده است. رشد قیمت در منطقه ۷ نیز معکوس شده و ۸درصد کاهش یافته است. واسطه‌های ملکی می‌گویند، بیش از آنکه تصمیمات دولت برای ساماندهی بازار مسکن منجر به آرامش قیمتی در این بازار شده باشد، عبور از بازه پرنوسان فصلی بازار مسکن علت ثبات نسبی قیمت است. با این حال کارشناسان می‌گویند که تاثیر برنامه‌های دولت از جمله تصمیم برای افزایش تولید مسکن، دریافت مالیات از خانه‌های خالی، الزام به دریافت کد رهگیری، ایجاد سقف قیمتی ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد برای رشد اجاره‌بها حداقل در میان مدت خود را نشان می‌دهد و نمی‌توان در کوتاه‌مدت نتایج این تصمیمات را مشاهده کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران