شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یک کارشناس مسکن گفت: عرضه زمین شهری رایگان، فروش زمین به تعاونی‌ها و ساخت مسکن با حذف هزینه زمین، باید متناسب با دهک‌های درآمدی متفاوت مدنظر دولت قرار گیرد تا شاهد بهبود شرایط بازار مسکن باشیم.

یک کارشناس مسکن گفت: عرضه زمین شهری رایگان، فروش زمین به تعاونی‌ها و ساخت مسکن با حذف هزینه زمین، باید متناسب با دهک‌های درآمدی متفاوت مدنظر دولت قرار گیرد تا شاهد بهبود شرایط بازار مسکن باشیم.

فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به تاریخچه سیاست‌های عرضه زمین در کشور، گفت: مباحث مرتبط با مالکیت زمین در ایران، به وقایع اصلاحات ارضی انجام شده در پیش از انقلاب بر‌می‌گردد. پس از افزایش تقاضا به وجود آمده برای سکونت در کلانشهرها، رژیم پهلوی تصمیم به اعطای زمین شهری گرفت اما بدون توجه به تقاضای مصرفی عامه مردم، زمین‌های مدنظر به افراد خاص نزدیک به حکومت اعطا می‌شد. این کارشناس مسکن با تشریح اوضاع نامناسب مسکن مردم در دوران پیش از انقلاب، تصریح کرد: تضاد طبقاتی به وجود آمده پیش از انقلاب و شاخص‌های ناامید کننده حوزه مسکن از جمله شاخص تعداد خانوار به تعداد مسکن موجود، از زمینه‌های خشم مردم از حکومت پهلوی به شمار ‌می‌رفت. در دهه 50 از هر 130 خانوار کشور، 30 خانوار به مسکن دسترسی نداشته به صورت چند خانوار در یک واحد مسکونی زندگی می‌کردند.

بیضایی با اشاره به تغییر نگرش حکومت به زمین پس از انقلاب و صدور پیام حساب 100 امام خمینی، گفت: اعطای رایگان زمین به مردم از محل زمین‌های دولتی و زمین‌های بلا استفاده، یکی از اصلی‌ترین تغییر رویکردهای پس از انقلاب بود که منجر به سرعت‌گرفتن شرایط بهبود مسکن در کشور شد. وی در بیان شکل‌گیری قانون عرضه زمین‌شهری، افزود: قانون زمین شهری به دلیل ثانویه بودن شامل قید زمان بوده و تا سال 1371 ادامه داشت و دولت نسبت به عرضه زمین رایگان به مردم اقدام می‌کرد. این کارشناس مسکن ضمن بیان تمدید نشدن قانون زمین شهری در سال 1371 اظهار داشت: دیدگاه دولت‌ها به زمین به مرور تغییر کرد و زمین به عنوان دارایی دولت بار دیگر مطرح شد. پس از آن سیاست فروش زمین به تعاونی‌ها و سازندگان پیگیری شد.

بیضایی با اشاره به اینکه در دوره اصلاحات فروش زمین به بخش عمده‌ای از مردم متوقف شد، افزود: در اواخر دهه 80 و تا پیش از سال 1392، پروژه مسکن مهر با سیاست اعطای مسکن با حذف قیمت زمین پیگیری شد اما بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، شاهد توقف هرگونه عرضه زمین بودیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اعطای زمین به مردم در شرایط فعلی بازار ممکن است یا خیر؟ گفت: دولت با قانون‌گذاری و اعطای زمین شهری با ارزش برابر در همه نقاط کشور توانایی سامان دادن به بازار مسکن را دارد. البته سیاست‌های عرضه در مسکن باید همراه با مالیات‌های تنظیمی همراه شود تا توزیع به بهترین نحو انجام پذیرد.

بیضایی با توضیح راهکارهای دولت برای سامان دادن بازار مسکن گفت: عرضه زمین شهری رایگان، فروش زمین به تعاونی‌ها و ساخت مسکن با زمین اجاره 99 ساله باید متناسب با دهک‌های درآمدی متفاوت مدنظر دولت قرار گیرد تا شاهد بهبود شرایط بازار مسکن باشیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران