شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه راهکار اصلی برای کاهش بی‌ثباتی و جلوگیری از جهش‌های قیمتی در بازار مسکن، مدیریت نرخ تورم است، بیان می‌کند:

 تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه راهکار اصلی برای کاهش بی‌ثباتی و جلوگیری از جهش‌های قیمتی در بازار مسکن، مدیریت نرخ تورم است، بیان می‌کند: با پایین آوردن نرخ تورم می‌توان علاوه بر اینکه مانع جهش‌های ویرانگر قیمت مسکن شد امکان تامین مالی بلندمدت مسکن برای خرید و اجاره داری را هم فراهم کرد. 

این استاد اقتصاد، دستیابی به این هدف را نیازمند یک طرح جامع در حوزه بلندمدت نقدینگی عنوان کرد و گفت: کاهش رشد نقدینگی همچون کم کردن شعله اجاق گاز نیست که به سهولت انجام شود بلکه مستلزم اراده برای انجام یک کار دشوار و دایمی است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران