شماره امروز: ۵۴۷

| | |

عمار سعیدیانفر، مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیکی شهرداری تهران در واکنش به رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری گفت:

عمار سعیدیانفر، مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیکی شهرداری تهران در واکنش به رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری گفت: بدهی شهروندان بابت ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک ثبت شده است و طبق قانون باید توسط بدهکاران پرداخت شود.

به گزارش ایرنا، او تاکید کرد: با توجه به اینکه در رأی دیوان در خصوص ابطال قسمت‌هایی از مواد دوم و هشتم مصوبه «تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران» مصوب ۱۳۹۶ شورای شهر تهران به شمول ماده سیزدهم «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۳ اشاره نشده است، بنابراین، اثر ابطال مصوبات مذکور از زمان صدور رأی هیات عمومی است و بر اساس ماده ۹۲ قانون مذکور، صرفاً رعایت مفاد رأی هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است و عطف به ماسبق نمی‌شود.

مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیکی شهرداری تهران ادامه داد: لایحه طرح ترافیک ۹۹ که در شورای شهر تهران چندی پیش تصویب شد با توجه و بر طبق نظرات دیوان عدالت اداری تنظیم شده و بر این اساس طرح رزروی ترافیک به منظور رعایت سقف ورود خودروها به محدوده طرح (رای دیوان عدالت اداری) اجرا می‌شود.

به گفته سعیدیانفر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (ب) رأی صادره، قسمت اخیر ماده دوم مصوبه «تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران» را از این جهت که در مورد رعایت سقف فروش مجوز روزانه حکمی بیان نکرده، ابطال کرده و این یعنی که وقتی شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در مصوبه شماره ۴۸ خود، سقف مجاز تردد در محدوده طرح ترافیک را مشخص کرده، شورای شهر نباید فروش مجوز ورود به طرح را بیشتر از سقف تعیین شده توسط شورای حمل و نقل و ترافیک به تصویب برساند.

این مقام مسوول تاکید کرد: بر طبق نظر دیوان عدالت اداری، شورای شهر و شهرداری باید ساز و کار نظارتی مناسبی را برای رعایت سقف تعیین شده توسط شورای حمل و نقل و ترافیک تهران پیش‌بینی کند تا بیش از سقف مجاز، مجوزی فروخته نشود و امسال سیستم رزروی برای این امر طراحی شده است.

او تصریح کرد: براساس بند «ب» رأی دیوان نیز نمی‌توان عوارضی از وسایل نقلیه‌ای که تردد مازاد بر سقف تعیین شده توسط شورای حمل و نقل و ترافیک در محدوده طرح ترافیک دارند، اخذ کرد و صرفا وسایل نقلیه متخلف باید بر اساس ماده هجدهم «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» توسط پلیس راهور جریمه شده و از محدوده‌ ممنوعه‌ تردد به خارج از طرح هدایت شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران