شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» روند ارزش ریالی معاملات 10 ماهه نخست سال 98 را بررسی می‌کند

| | |

ارزش ریالی معاملات طی 10 ماهه نخست سال جاری با ثبت 65.33 هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.2 درصد کاهش داشته این درحالی است

گروه راه وشهرسازی|زهره علامی|

که قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در این مدت 69.9 درصد رشد کرده است، یعنی با وجود رشد قیمت‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته، ارزش ریالی معاملات در 10 ماهه ابتدایی امسال افت کرده است که علت آن در کاهش 43.3 درصدی تعداد قراردادهای خرید و فروش در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

گزارش دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن از وضعیت بازار طی 10 ماهه گذشته حکایت از آن دارد که ارزش ریالی معاملات در اردیبهشت ماه با ثبت 13.3 هزار میلیارد تومان بیشترین ارزش ریالی را در این مدت داشته و جایگاه دوم به دی ماه اختصاص می‌یابد که ارزش ریالی 11.92 هزار میلیارد تومان بوده است.

براساس این گزارش کمترین ارزش ریالی معاملات مربوط به شهریور ماه (2.94 هزار میلیارد تومان) است البته در فروردین ماه هم که این ارزش ریالی 3.16 هزار میلیارد تومان است، شاهد ثبت معاملات چندانی نیستیم؛ ‌در این مدت کمترین حجم مبایعه‌نامه مربوط به شهریور ماه با 2هزار و 855 فقره قرار داد است و کمترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی هم به فروردین ماه با ثبت 11 میلیون و 400 هزار تومان اختصاص دارد.

    کاهش 5 درصدی ارزش ریالی معاملات

اگرچه ارزش ریالی معاملات در 10 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته اما بررسی روند ماهانه ارزش ریالی معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت از آن دارد که در برخی ماه‌ها مانند فروردین و اردیبهشت شاهد افزایش ارزش ریالی معاملات انجام شده در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بودیم و در برخی ماه‌ها مانند مرداد و شهریور، ارزش ریالی معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

طبق گزارش دفتر اقتصاد مسکن، در فروردین، اردیبهشت، آذر و دی ماه ارزش ریالی مبایعات نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد کرده‌اند و در 6 ماه دیگر یعنی (خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان) شاهد افت ارزش ریالی معاملات نسبت به مدت مشابه سال 97 بودیم و در کل هم ارزش ریالی معاملات نسبت به 10 ماهه ابتدایی سال 97، کاهش داشته است.

در فروردین ماه سال جاری با وجود آنکه حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل خود 34.5 درصد کاهش داشته اما ارزش ریالی معاملات 33.2 درصد رشد کرده که علت آن افزایش 104.4 درصدی قیمت هر مترمربع واحد مسکونی است. در اردیبهشت ماه هم که شاهد رشد 39.2 درصدی ارزش ریالی معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم، متوسط قیمت هرمترمربع 112.4 درصد رشد و حجم معاملات 36.6 درصد افت کرده است یعنی افزایش قیمت توانسته کاهش تعداد قراردادهای خرید و فروش را پوشش دهد.

طی خرداد ماه سال جاری، ارزش ریالی معاملات کاهش 20.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 97 داشته است، حجم معاملات هم افت 59.7 درصدی و قیمت‌ها رشد 106.9 درصدی را ثبت کرده‌اند، در این ماه به دلیل کاهش چشمگیر معاملات، افزایش قیمت نتوانسته این افت را پر کند بنابراین ارزش ریالی قراردادها نسبت به مدت مشابه سال قبل، منفی شده است.

در تیر ماه، منفی شدن ارزش ریالی معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل ادامه یافته و 33.7 درصد نسبت به تیر سال 97 افت کرده است علت آن کاهش روند افزایشی قیمت‌ها در این ماه است، در تیر ماه قیمت نسبت به تیر سال گذشته، 94.9 درصد رشد داشته و معاملات افت 64.5 درصدی را تجربه کرده‌اند، در واقع از همان ماه نخست سال 98 شاهد روند نزولی حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.

مردادماه سال جاری هم ارزش ریالی معاملات کاهش 55.7 درصدی نسبت به مرداد سال قبل دارد و روند نزولی معاملات تداوم داشته و به 74.3 درصد نسبت به مرداد سال 97 می‌رسد، در این میان قیمت 77.5 درصد رشد می‌کند که این رشد نمی‌تواند تاثیر چندانی در افت قابل ملاحظه تعداد قراردادهای خرید و فروش داشته باشد.

طی شهریور ماه سال98، کمترین میزان ارزش ریالی معاملات را با کاهش 60.9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه کردیم، در این ماه قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نسبت به شهریور سال قبل 56.6 درصد رشد و تعداد معاملات 72.9 درصد کاهش داشته‌اند.  ارزش ریالی معاملات در مهر ماه به 3.63 هزار میلیارد تومان می‌رسد که در مقایسه با مهر سال قبل‌50.2 درصد کاهش داشته است همچنین حجم معاملات 63.8 درصد نسبت به سال قبل کم می‌شود و قیمت‌ها که روندی نزولی را طی می‌کنند، 48.8 درصد نسبت به مهر سال گذشته افت می‌کنند همین موضوع موجب می‌شود که ارزش ریالی معاملات کاهش چشمگیری را تجربه کند.

در آبان‌ماه، ارزش ریالی معاملات به 3.93 هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی نسبت به مهر افزایش می‌یابد اگرچه در مقایسه با سال گذشته کاهش 30.4 درصدی دارد در این ماه حجم معاملات 42 درصد افت و قیمت‌ها 37.4 درصد رشد داشته است که علت کاهش ارزش معاملات می‌تواند روند نزولی قیمت و تعداد قراردادهای خرید و فروش باشد.

طی آذرماه سال جاری، شاهد رشد 82.2 درصدی ارزش ریالی معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم که علت آن افزایش 39.1 درصدی معاملات و رشد 39.9 درصدی قیمت‌هاست، اما در دی ماه سال جاری ارزش ریالی معاملات؛ 11.3 هزار میلیارد تومان می‌شود که نسبت به سال قبل رشد 82.4 درصدی داشته و علت آن افزایش 58.2 درصدی حجم قراردادها و رشد 42درصدی قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

    افت 16.8 درصدی پروانه‌های صادرشده

بررسی گزارش منتشرشده از سوی دفتر برنامه‌ریز  ی اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حکایت از آن دارد که حجم پروانه‌های صادرشده در 10 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 16.8 درصد کاهش داشته است، در این میان بیشترین حجم پروانه صادر شده مربوط به تیر ماه با ثبت 6 هزار و 635 فقره پروانه بوده است. البته در اردیبهشت ماه هم با 6هزار و 635 فقره پروانه شاهد ثبت جایگاه دومی ثبت پروانه طی 10 ماهه ابتدایی سال جاری هستیم.

کمترین میزان ثبت پروانه ساخت مربوط به فروردین سال جاری است که 2 هزار و 803 فقره پروانه صادر شده است، در این 10 ماه، تعداد پروانه‌های صادر شده نسبت به مدت مشابه سال قبل، همواره کمتر بوده است و فقط در مهر ماه حجم پروانه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد داشته که این افزایش هم قابل توجه نبوده و فقط 5.1 درصد است.

تعداد پروانه‌های صادرشده در این ماه را اگر به صورت ماهانه تحلیل کنیم به این نتیجه می‌رسیم که در اردیبهشت، تیر، مهر و آذر ماه حجم پروانه‌ها نسبت به ماه قبل خود رشد داشته‌اند و در ماه‌های دیگر حجم پروانه‌ها نسبت به ماه قبل خود کاهشی بوده است.

Taadol-13-4

Taadol-13-3

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران