شماره امروز: ۵۴۷

| | |

از 6 ماه پیش پارک هوشمند به صورت پایلوت در تهران اجرایی شد. برخی اعضای شورای شهر می‌گویند این طرح زیان‌ده است،

گروه راه و شهرسازی|

 از 6 ماه پیش پارک هوشمند به صورت پایلوت در تهران اجرایی شد. برخی اعضای شورای شهر می‌گویند این طرح زیان‌ده است، اما شهرداری تهران این موضوع را رد کرد. از اواسط تیر ماه سال جاری مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای در منطقه 2 شهرداری تهران آغاز شد. در این طرح حاشیه خیابان‌ها علاوه بر خط‌کشی جدید با تابلوهای آبی که روی آن درج شده بود، مدیریت هوشمند پارک از سایر تابلوها متمایز شد و نشان می‌داد که اگر کسی بخواهد در حاشیه خیابان پارک کند باید هزینه پرداخت کند. در این طرح پارکبان‌ها حذف و ماشین‌هایی به صورت سیار در مسیر حرکت و شماره خودروهایی که پارک شده را ثبت و به شکل سیستمی به سازمان فاوای (فناوری اطلاعات و ارتباطات) شهرداری برای محاسبه نرخ ارسال می‌کنند.رانندگانی که ماشین‌هایشان را در حاشیه خیابان پارک می‌کنند، می‌توانند پس از پارک کردن، محل و مدت توقف را در سایت تهران من روی نقشه اعلام کنند و از تخفیفات لازم برخوردار شوند. در این مدل از پارک شهروندان می‌توانند با اپلیکیشن قبل از اینکه به محل برسند، جای پارک خود را رزرو کرده و دیگر درگیر پیدا کردن جای پارک نشوند.

    اجرای پارک حاشیه‌ای تا پاپان سال

قرار بود، این طرح تا پایان سال جاری در کل تهران اجرایی شود، اما در حال حاضر فقط در منطقه 2 شهرداری این کار صورت گرفته است. بر اساس مصوبه شورای شهر، هزینه پارک حاشیه‌ای برای ساعت اول پارک در محدوده طرح ترافیک 700 تومان و خارج از محدوده طرح 500 تومان است و برای پارک بیش از یک ساعت هم هزینه‌ها به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. البته مدیران شهری معتقدند که هزینه قابل توجه و زیاد نیست. چنانچه کسی هزینه پارک حاشیه‌ای خود را پرداخت نکند جریمه نپرداختن هزینه در حساب عوارض خودرویی فرد لحاظ و هنگام فروش باید بدهی‌ها را پرداخت کند.حالا اما با گذشت 6 ماه از اجرای این طرح، زمزمه‌هایی مبنی بر زیان‌ده بودن آن به گوش می‌رسد. محمد علیخانی، رییس کمیسیون عمران شورای شهر در این باره به فارس گفت: گزارش‌های کارشناسان نشان می‌دهد که پارک حاشیه‌ای زیان‌ده بوده است. نوع قراردادها اشکال داشته و شهرداری این موضوع را از ما پنهان کرده است، در حالی که کمیسیون عمران باید در جریان امور قرار می‌گرفت.رییس کمیسیون عمران شورای شهر با بیان اینکه قراردادهایی با پیمانکار بسته شده است، ‌گفت: قرارداد 2 تا 3 ساله است. به گفته علیخانی، به نظر می‌رسد که یک عددی را با پیمانکار فیکس کرده‌اند تا پارک حاشیه‌ای را مدیریت کنند.او با بیان اینکه کارشناسان ما می‌گویند پیمانکار می‌خواهد این طرح را زیان‌ده نشان دهد، گفت: البته ما موضوع را بررسی می‌کنیم و حتی با معاونت مربوطه نیز مکاتباتی صورت گرفته است.

    طرح، ناپخته اجرا شد

رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه کارشناسان ما می‌گویند به نظر می‌رسد زیان‌ده بودن پروژه عمدی است، ‌گفت: البته موضوع بررسی می‌شود ولی چیزی که مسلم است، این طرح پخته نبوده و بدون مشورت صورت گرفته است.

برخی از اعضای شورای شهر معتقدند، می‌توان هزاران میلیارد تومان از پارک حاشیه‌ای درآمد کسب کرد و این درآمد پایدار است و می‌تواند کمک خوبی در جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی باشد. مطابق بند الف تبصره سی و یکم بودجه مصوب سال 98 شهرداری مکلف است از حدود یک میلیون محل پارک حاشیه‌ای موجود در مناطق 22‌گانه 200 هزار جای پارک را ساماندهی کرده و از طریق مزایده برای کسب درآمد حداقل 600 میلیارد تومان اقدام و درآمد حاصله را برای تکمیل و توسعه حمل‌ونقل عمومی به مصرف رسانده و در تفریغ بودجه سال 98 منظور کند.

البته اعضای شورای شهر می‌گویند که به دلیل تعلل و عدم توجه جدی معاونت حمل‌ونقل ترافیک به مقوله پارک حاشیه‌ای این موضوع مغفول مانده و تاکنون اقدام جدی برای تحقق درآمد حاصل از پارک حاشیه‌ای صورت نگرفته و همین امر درآمدهای شهرداری را کاهش می‌دهد. برخی اعضای شورای شهر تذکرات متعددی در این باره به شهرداری دادند. البته با تغییر معاونت حمل‌ونقل ترافیک شهرداری به‌نظر می‌رسد روابط مدیریت شهری با شورا بهتر شود. با وجود این، همچنان اعضای شورا معتقدند که طرح پارک حاشیه‌ای از نظر کارشناسان زیان‌ده بوده است.

    پیمانکار مبلغ قرارداد را ماهانه پرداخت کند

رسول کشت‌پور، شهردار منطقه 2 در خصوص موضوع زیان‌ده بودن پارک حاشیه‌ای گفت: از آنجایی که پیمانکار باید مبلغ قید شده در قرارداد را که پیشنهاد خود او بوده به‌صورت ماهیانه به شهرداری پرداخت کند، از این رو، توجیه و دلیلی برای اجرای مدلی که زیان‌ده باشد از سوی پیمانکار وجود ندارد.شهردار منطقه 2 گفت: در حال حاضر هم پارک حاشیه‌ا‌ی در منطقه با حدود 11 هزار و 500 فضای پارک اجرا می‌شود که حدود 3500 فضا کمتر از تعداد کل فضاهای قرارداد است. به همین دلیل درآمد در سرجمع پایین‌تر از مبلغ پیش‌بینی بوده و با بهره‌برداری از کل 1500 فضای مشخص شده در منطقه درآمد پیش‌بینی شده تحقق می‌یابد.

    پوشاندن پلاک توسط برخی شهروندان

کشت‌پور تاکید کرد: البته درصد خیلی ناچیزی از کسری درآمد نیز به واسطه پوشاندن پلاک خودروهای پارک شده توسط شهروندان است که سازوکار برخورد با آنان نیز توسط پلیس در حال هماهنگی است.قرار بود که اپلیکیشن، جایگزین پارکبان‌ها در تهران شود و شهرداری بتواند از این طریق درآمدی کسب کند.

    تهران یک میلیون پارک حاشیه‌ای دارد

افشین حبیب‌زاده، عضو کمیسیون حمل ‌و نقل ترافیک شورای شهر تهران نیز در این باره گفت: بر اساس طرح تفصیلی، تهران یک میلیون پارک حاشیه‌ای دارد که تا به حال ساماندهی نشده است. متأسفانه رقمی که تاکنون ساماندهی شده بسیار پایین است. طرحی که قرار است شهرداری بر اساس مصوبه شورا ارایه کند مربوط به درآمدزایی از پارک حاشیه‌ای معابر اصلی است و در خصوص کوچه‌ها نیست.حبیب‌زاده با بیان اینکه در همه شهرهای بزرگ دنیا پارک حاشیه‌ای ساماندهی و با نظم و ترتیب مشخصی بهره‌برداری می‌شود، گفت: شهرداری باید از نظر کارشناسان در این رابطه استفاده کند.به گفته حبیب‌زاده، شهرداری باید سالانه از پارک حاشیه‌ای حدود هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران هم در این باره گفت: پارک حاشیه‌ای مبحث مهمی در دنیاست و استفاده ویژه‌ای از آن می‌شود، قوانین خاص خود را دارد تا مانع تردد بیش از اندازه خودروها شود. وقتی پارک حاشیه‌ای گران شود مردم خودروی خود را ساعت‌ها در یک نقطه پارک نکرده و بیشتر از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، بنابراین ترافیک و آلودگی هوا کمتر می‌شود.بر اساس این گزارش، با وجود تذکرهای فراوان اعضای شورای شهر، شهرداری امسال تصمیم گرفت که پارک حاشیه‌ای را در گام اول با 15 هزار جای پارک ساماندهی کند. برخی اعضا معتقدند که این طرح زیان‌ده بوده اما مدیریت شهری این موضوع را رد و تأکید می‌کند که اقدامات بر اساس قرارداد انجام می‌شود و هنوز مشخص نیست که این طرح آیا تا پایان سال در بقیه نقاط تهران اجرایی می‌شود یا خیر.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران