شماره امروز: ۵۴۷

کارنامه رسمی تحولات مسکن در خرداد 98

| | |

تورم ماهانه مسکن در تهران طی خرداد ماه سال جاری تک‌رقمی شد و به 4.9 درصد کاهش یافت.

گروه راه و شهرسازی|

تورم ماهانه مسکن در تهران طی خرداد ماه سال جاری تک‌رقمی شد و به 4.9 درصد کاهش یافت. این رقم در اردیبهشت ماه سال جاری به بیش از 12 درصد افزایش یافته بود. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران طی خرداد ماه سال جاری 13.3 میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.9 و 104.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین حال، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۸، به ۶هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. به این ترتیب، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در سه ماهه نخست سال 1398 به حدود 21.5 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 44.8 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نیز 12.41 میلیون تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 106.7درصد افزایش نشان می‌دهد.

   جابه‌جایی در سهم نوسازها و قدیمی ها

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خرداد ماه سال 1398 حاکی از آن است که از مجموع 5 هزار و 986 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 39.7 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل 4 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

   منطقه پیشرو در تعداد معامله

گزارش بانک مرکزی همچنین حاکی است، توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در خردادماه سال 1398 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم‌های 9 و 8.7 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 70.6 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در خردادماه سال جاری مربوط به به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شکامل مناطق 5، 4، 2، 10، 14، 7، 8، 15، 1 و 3) بوده و 12 منطقه باقیمانده 29.4 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

   بیشترین رشد قیمتی در منطقه 10

گزارش بانک مرکزی همچنین حاکی است، بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 10 (معادل 134.2 درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه 1 (معادل 89 درصد) تعلق دارد. در میان مناطق

22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 26.8 میلیون تومان به منطقه یک و کمترین آن با 6.2 میلیون تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 89 و 107.9 درصد افزایش نشان می‌دهند.

   ارزان‌های پرطرفدار

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در خرداد ماه سال 1398 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 7.5 تا 9 میلیون تومان به ازای هر متر مربع بنا با سهم 10.5 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه قیمتی 6 تا 7.5 میلیون تومان با اختصاص سهم9.3 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته است. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که55.2 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (13.3 میلیون تومان) معامله شده‌اند. بر اساس این گزارش، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در خردادماه سال 1398 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 50 تا 60 مترمربع با سهم 14.6 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 60 تا 70 و 70 تا 80 متر مربع به ترتیب با سهم‌های 13.7 و 12.6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 54.7 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. در خردادماه سال 1398، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 300 تا 450 میلیون تومان با اختصاص سهم 15.3درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش 450 تا 600 میلیون تومان نیز با اختصاص سهم 11.5 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود 50 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 900 میلیون تومان اختصاص داشته است.

   تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خردادماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل 23 و 20.7 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

Taadol-13

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران