شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کمیته بودجه شورای شهر جزییات بودجه واحدهای تابعه شهرداری تهران را تشریح کرد.

رییس کمیته بودجه شورای شهر جزییات بودجه واحدهای تابعه شهرداری تهران را تشریح کرد.مجید فراهانی در خصوص بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری تهران گفت: مجموع درآمد سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران بر اساس بودجه شرکتی سال ۱۳۹۸ برابر با ۸۵۲۱ میلیارد تومان و هزینه‌های این واحدها برابر با ۷۵۳۴ میلیارد تومان است. مازاد درآمد بر هزینه مجموع شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات وابسته در سال ۱۳۹۸ برابر با ۹۸۷ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود که از این میزان مبلغ ۳۸۸ میلیارد تومان به عنوان سهم سود شهرداری پیش‌بینی شده است. این ارقام بر اساس صورت‌های مالی سال گذشته و پیش‌بینی عملکرد قابل تحقق در سال آتی پیش‌بینی شده است. به گزارش ایلنا، فراهانی درخصوص سهم شهرداری تهران از واحدهای تابعه گفت: مازاد درآمد بر هزینه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته در سال ۱۳۹۷ برابر با ۹۸۳ میلیارد تومان و سهم شهرداری تهران به عنوان سود ۱۵۲ میلیارد تومان است که این ارقام در سال ۱۳۹۸ به ۹۸۷ میلیارد تومان به عنوان مازاد درآمد بر هزینه و ۳۸۸ میلیارد تومان به عنوان سود سهم شهرداری افزایش یافته‌اند. این سود سهم شهرداری از مازاد درآمد بر هزینه عملکرد آن سازمان، شرکت یا موسسه است و تمام مازاد درآمد بر هزینه نیست. بخشی از مازاد درآمد بر هزینه در سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به عنوان ذخیره قانونی حفظ می‌شود و بخشی هم صرف پروژه‌های توسعه‌ای بدون اتکا به بودجه شهرداری می‌شود. رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفت: مطمئنا این ارقام شایسته و مطلوب نیست، اما باید به این نکته توجه داشت که تحقق همین ارقام ۲ و ۳ میلیاردی در سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسساتی که سال‌ها نگاه صرف هزینه‌ای بر آنها حاکم بوده و به کارآیی اقتصادی آنها بی‌توجهی شده، کار آسانی نیست و محقق شدن این اعداد کوچک با تغییر نگرش و بهبود اداره سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات امکانپذیر شده است، امری که شورای پنجم از اولین بودجه مصوب خود در سال ۱۳۹۷ آن را در تبصره دو بودجه مورد تاکید قرار داد و در بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ در تبصره سه به صورت جدی آن را با تفکیک سازمان‌ها و شرکت‌ها مورد پیگیری بیشتری قرار داد. فراهانی یادآوری کرد: سرجمع مازاد درآمد بر هزینه سال ۱۳۹۸ سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته شهرداری تهران برابر با ۹۸۷ میلیارد تومان است که از این رقم، سهم سود شهرداری تهران برابر با ۳۸۸ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

او تاکید کرد: منابع و مصارف سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته با لحاظ پروژه‌ها و طرح‌هایی که از بودجه عمومی با رقم ۸۳۸ میلیارد تومان تامین اعتبار می‌شوند برابر است با ۱۷ هزار میلیارد و ۲۴۷ میلیون تومان یعنی چیزی حدود یک هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه عمومی شهرداری تهران و عمده این ارقام صرف هزینه‌های عملیاتی، عمومی و اداری و عمرانی می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران