شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 141533 | |

مدیرکل مدیریت بحران شهرداری تهران گفت: بر اساس قانون جدید مدیریت بحران کشور،

مدیرکل مدیریت بحران شهرداری تهران گفت: بر اساس قانون جدید مدیریت بحران کشور، شهردار تهران در هنگام وقوع بحران در تهران، مدیر بحران نیست بلکه این وظیفه برعهده وزیر کشور قرار داده شده است.

به گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فارس، احمد صادقی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به زودی دوره‌های آموزش مدیریت بحران در رسانه‌ها برگزار می‌شود. رسانه‌ها به عنوان موثرترین ابزار اطلاع‌رسانی به موقع محسوب می‌شوند و باید از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این جایگاه در مدیریت بحران استفاده کرد.

صادقی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: برای ما جایگاه اطلاع‌رسانی بحران به منظور انتقال داده‌های درست و جلوگیری از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شایعات اهمیت بسیاری دارد و امروزه ارتباط با رسانه در مدیریت بحران بر اساس یک اصول سنتی است که باید تغییر پیدا کند.وی خاطرنشان کرد: باید رابطه مدیریت بحران و رسانه مبنای علمی داشته باشد تا بتوانیم آگاهی و هوشیاری مردم را افزایش دهیم.

مدیرکل مدیریت بحران شهرداری تهران اظهار کرد: ۹۰ درصد کاهش خسارت‌های جانی زمان حوادث به آمادگی شهروندان و ۱۰ درصد آن به آمادگی سازمان‌های عملیاتی و امدادرسان برمی‌گردد.

صادقی اظهار کرد: آموزش مردمی همگانی و آماده کردن شهروندان کم‌هزینه و پربهره‌ترین اقدام است.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: به جای اینکه مدیر بحران باشیم، باید مدیر پیشگیری باشیم. از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زمانی که بنده وارد سازمان مدیریت بحران شدم به جرات می‌توانم بگویم ۹۰ درصد فعالیت‌های سازمان فقط در مخاطرات لحظه‌ای برنامه‌ریزی شده است.مدیرکل مدیریت بحران شهرداری تهران اظهار کرد: ۱۵ سال پیش مصوبه طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران را مطرح کردیم که مطالعه داخلی و لحظه‌ای داشته است و امروز این مطالعات و دستاوردها نیازمند بازنگری و به‌روز کردن است و با توجه به تغییر مدیریت شهری هنوز امکان اجرا فراهم نشده است، ولی در حال حاضر ستاد مدیریتی در مجموعه شهر تهران به وجود آمده است و می‌توانیم ۱۵ سال آینده را پوشش مطالعه‌ای بدهیم.

صادقی خاطرنشان کرد: در مدیریت یکپارچه ارتباطات و اطلاعات حرف اول و آخر را می‌زند و اگر اطلاعات درست نباشد، قطعا تصمیم‌هایی که در مواقع بحران می‌گیریم، مشکل ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر مدیریت یکپارچه را فراهم کنیم، قطعا دسترسی به سامانه‌ها و اطلاع‌رسانی نیز بهتر و به‌موقع‌تر خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران شهرداری تهران اظهار داشت: در گذشته افرادی که برای مدیریت بحران در صحنه‌ها حضور پیدا می‌کردند یکدیگر را نمی‌شناختند و امروز این آشنایی با برگزاری جلسات منظم و تأثیرگذار بیشتر شده است. در سیل مترو که در سال ۹۲ اتفاق افتاد، دستگاه‌ها حاضر نبودند در کنار هم همکاری کنند. اما در حادثه شهران و پلاسکو همه مجموعه‌ها در کنار هم تلاش می‌کردند تا بحران را برطرف کنند.

صادقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نگرانی‌های بسیاری در حوزه انفجار و حادثه بعد از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زلزله را نداریم؛ چراکه گاز در شهر تهران مقاوم‌سازی شده است.

وی به اجرای قانون جدید مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: قانون جدید مدیریت بحران به شورای نگهبان رفته است و در چند روز آینده اصلاح می‌شود و از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سال ۹۳ تاکنون قانون مشخصی در مدیریت بحران نداشتیم که با همت وزارت کشور و دولت این قانون تصویب شده است.مدیرکل مدیریت بحران شهرداری تهران با اشاره به اینکه قانون مدیریت بحران ایرادات زیادی دارد، گفت: در جلسات کارشناسی بسیاری از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایرادات رفع شده است و وجود این قانون با ایراد بهتر از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این بود که ما اصلا قانونی نداشته باشیم.صادقی یادآور شد: با اجرای قانون جدید مدیریت بحران، زمان بحران در تهران شهردار تهران مدیر بحران نیست، بلکه وزیر کشور مدیریت بحران را دارد و این نشان از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اهمیت بحران در پایتخت می‌دهد که برای حل ان باید به صورت ملی اقدام شود. وی به موضوع پدافند غیرعامل در شهر تهران اشاره کرد و گفت: متأسفانه این موضوع را جدی نگرفته‌ایم و کمیته پدافند غیرعامل شهر تهران یک قرارگاه به ریاست وزیر کشور است.

مدیرکل مدیریت بحران شهرداری تهران اظهار داشت: اگر اتفاقی در شهر تهران رخ بدهد، تمامی ارتباطات ما قطع می‌شود که برای حل این مشکل ۱۵۰ دکل پایدار و مقاوم در برابر زلزله ۸ ریشتری در نقاط مختلف شهر تهران نصب می‌شود که در صورت بروز زلزله یا حوادث طبیعی و غیرطبیعی دیگر ارتباط زنده و پایدار داشته باشیم. صادقی تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما مدیر بحران تربیت و آموزش‌دیده نداریم و باید در این خصوص اقدامات جدی صورت بگیرد؛ چراکه جای تأمل و تأسف دارد که مدیر بحران دارای صلاحیت بسیار کمی باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران