شماره امروز: ۵۴۷

پارلمان شهری پایتخت تصویب کرد

| | |

بررسی بودجه سال 98 شهرداری تهران از روز یکشنبه آغاز شد و بر اساس اعلام رییس شورای شهر تا پایان هفته در دونوبت صبح و عصر ادامه دارد. در واقع اعضای شورا قصد دارند

گروه راه و شهرسازی|

 بررسی بودجه سال 98 شهرداری تهران از روز یکشنبه آغاز شد و بر اساس اعلام رییس شورای شهر تا پایان هفته در دونوبت صبح و عصر ادامه دارد. در واقع اعضای شورا قصد دارند تا پایان اسفند بررسی بودجه را به پایان برسانند. در این رابطه، روز گذشته نیز بررسی بودجه ۹۸ شهرداری تهران که ۱۸ هزار و ۲۳۶ میلیارد تومان است با ۴۰ دقیقه تاخیر از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سوی اعضای شورای شهر تهران آغاز شد.محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران درباره تاخیر اعضای شورای شهر برای حضور در صحن علنی شورا ضمن تذکر گفت: افرادی که دیر وارد صحن علنی می‌شوند، باید اعلام کنند که از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ساعت ۹ تا 35: 9 کجا بوده‌اند.دیروز در نوبت صبح۳۸ تبصره از لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران به تصویب رسید و در جلسه نوبت عصر به بررسی تبصره‌های پیشنهادی و الحاقی اعضا پرداختند. مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ابتدای این جلسه گفت: حرفی که آخر باید بزنم همان اول می‌زنم. پس از تصویب تبصره ۳۸ که بر اساس آن ۴۹۰ میلیارد به سقف بودجه اضافه شد، ما باید امشب این ۴۹۰ میلیارد را خرج کنیم تا بودجه تراز شود. اگر موافق باشید برای آنکه درآمد و هزینه‌های لایحه تطبیق داشته باشد، جلسه را خاتمه دهیم و در جلسه‌ای فوق‌العاده در خصوص ۴۹۰ میلیارد تومان بحث کنیم زیرا در کمیسیون تلفیق سقف بودجه ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسیده است.

هاشمی به شوخی خطاب به الویری گفت: می‌توانید مانند 5+1 بودجه را ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به اضافه ۴۹۰ میلیارد تومان تصویب کنیم.

الویری در ادامه جلسه با بیان اینکه بر اساس لایحه پیشنهادی شهرداری تهران درآمدهای شهرداری در سال ۹۸ مبلغ ۱۸ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که ما در کمیسیون تلفیق (با کاهش 600 میلیارد تومانی معادل 3 درصد) به عدد ۱۸ هزار و ۲۳۸ میلیارد رسیدیم، گفت: در بخش درآمدی سه فصل درآمدها، منابع حاصل از دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی آمده است که در بخش اول پیشنهاد شهرداری ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که ما آن را به ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش دادیم. در فصل دوم (منابع حاصل از دارایی سرمایه‌ای) پیشنهاد شهرداری ۸ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان بود که ما آن را به ۸ هزار و ۳۴۹ میلیاردتومان افزایش دادیم. همچنین در فصل سوم پیشنهاد شهرداری ۱۳۰۰ میلیارد تومان بود که ما آن را به ۱۲۰۰ میلیارد تومان کاهش دادیم.

الویری تاکید کرد: تغییر جدی در بخش درآمدها و بخش فروش پروژه‌های مشارکتی که شهرداری آن را هزار میلیارد تومان دیده بود و ما آن را به ۱۲۰ میلیارد تومان کاهش دادیم و حدود ۹۰۰ میلیارد تومان در این حوزه کاهش را شاهد بودیم و آن هم به خاطر عملکرد ۹ ماهه سال ۹۷ است که تاکنون ۳۹ میلیارد تومان در این بخش تحقق درآمد داشته‌ایم که این به نظر می‌آید جهش ۳۹ میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان با سازوکار موجود امکان پذیر نباشد و بعید به نظر بیاید. همچنین در حوزه منابع حاصل از واگذاری‌ها نیز پیشنهاد شهرداری به ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود که ما آن را با ۸۰۰ میلیارد کاهش دادیم زیرا عملکرد شهرداری در ۹ ماهه نخست ۱۴۸ میلیارد تومان بود. در مجموع ۶۸۰ میلیارد تومان نسبت به بودجه پیشنهادی شهرداری کاهش درآمد پیش بینی کردیم. با این مصوبه باید ۴۹۰ میلیارد تومان خلق درآمد کنیم. به نظر می‌آید باید جلسه فوق‌العاده کمیسیون تلفیق برگزار شود.

محسن هاشمی پیشنهاد کرد که در ردیف فروش اموال غیرمنقول (ردیف ۷۲۰۱۰۰) ۴۹۰ میلیارد تومان افزوده شود و بررسی درآمدها ادامه پیدا کند که الویری در مخالفت با پیشنهاد هاشمی گفت باید این افزایش ۵ برابری در این ردیف منطق داشته باشد که هاشمی پاسخ داد بر اساس عملکرد سال گذشته در این ردیف و افزایش سه برابری ارزش اموال غیر منقول این پیشنهاد امکان تحقق دارد و باعث می‌شود شهرداری در زمان فروش اموال غیرمنقول خود ارزان فروشی هم نکند. پس از بررسی این ردیف مشخص شد عملکرد شهرداری در ردیف اموال غیرمنقول در سال ۹۶ میزان ۱۹۰ میلیارد تومان بوده که این موضوع در سال ۹۷ به ۱, ۴۰۰ میلیارد تومان اضافه شده و امسال نیز حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برای این ردیف پیش بینی شده است.هاشمی در تکمیل پیشنهاد خود گفت: امسال ۲ هزار ملک واگذار شده شهرداری پس گرفته می‌شود که بسیاری از آنها امکان دارد برای ادامه بهره‌برداری حاضر باشند این خانه‌ها را بخرند.

مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی درآمدهای شهرداری پیشنهاد کرد، سهم بودجه نقد و غیرنقد را تغییر داده و بخش غیرنقد به ۲۵ درصد افزایش پیدا کند که این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و در نهایت پیشنهاد شد در ردیف ۷۲۰۱۰۰ میزان ۴۹۰ میلیارد تومان افزوده شود و به رقم ۱۱۹۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند که اعضای شورا با این پیشنهاد موافقت کردند.

  افزایش 20 درصدی بهای خدمات

یکی از موضوعاتی که در جلسه روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید افزایش 20 درصدی بهای خدمات در شهر تهران بود. در تبصره 30 لایحه بودجه شهرداری آمده است که شهرداری تمامی بهای خدمات مصوب شورا و ملاک عمل در واحدهای خدمات‌رسان را حداقل 20 درصد و حداکثر به میزان نرخ تورم پایان سال 97 افزایش دهد.در صورت تغییر نرخ حاملان انرژی یا سایر متغیرهای موثر در بهای تمام شده خدمات شهرداری مجاز است لایحه اصلاحیه خدمات یاد شده را در قالب لایحه اصلاحیه بودجه تا پیش از شهریور ماه سال 98 به شورا ارایه کند. مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره این بند از بودجه گفت: برای احتراز از شهرفروشی و اینکه پا بر جای گذشتگان نگذاریم که مجوز برج در کوچه‌های باریک می‌دادند و منابع را می‌فروختند لازم است بهای خدمات شهری را تنظیم کنیم. بسیاری از بهای خدمات سال‌هاست تغییری نکرده است.با هر افزایش عوارضی که شهرداری پیشنهاد می‌دهد موج رسانه‌ای اتفاق می‌افتد ولی در حال حاضر می‌توانیم برای سال 98 بهای خدمات را تا 20 درصد افزایش دهیم و از شهرداری بخواهیم این موضوع را بررسی کند. در ادامه احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران گفت: چه قدر می‌توان با این عنوان که اعتبار نداریم یا هزینه‌ها زیاد است به مردم فشار بیاوریم بعضاً مطرح می‌شود سال ‌آینده تورم تا 50 درصد افزایش خواهد یافت و در حال حاضر نیز افزایش حقوق و دستمزد 20درصد بوده است. ما چه نوع خدماتی قرار است از نظر کیفی و کمی به شهروندان ارایه بدهیم. اگر پول نداریم باید راهی برای آن پیدا کنیم و این اشکال اول ما است.بنده با افزایش حداکثر 20 درصدی بهای خدمات مخالف هستم. سکینه اشرفی معاون برنامه‌ریزی و امور شوراهای شهرداری نیز در این باره گفت: یکی از الزامات شورا برای شهرداری فهرست بهای کالا و خدمات ارایه شده است و شهرداری باید فهرست بهای خدمات را ارایه کند که 13 تا 14 فصل جداگانه دارد و برخی از موارد را ما قبل از شورا تصویب کردیم.از سال 93 فهرست بهای خدمات به روز نشده است و بر اساس تبصره بودجه 98 به هر یک از بهای خدمات یک به یک ورود پیدا می‌کنیم. در نهایت پیشنهاد فراهانی مبنی بر اینکه شهرداری مکلف است کلیه بهای خدمات مصوب شورا و ملاک عمل در واحدهای خدمات‌رسان را حداکثر تا 20 درصد افزایش دهد و در صورت تغییر نرخ حامل‌های انرژی لایحه اصلاحی را به شورا ارایه دهد، با 11 رأی موافق و 5 مخالف به تصویب رسید.

  خسارت تاخیر

اعضای شورای شهر در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۸ به بررسی تبصره ۲۹ پرداختند. در تبصره ۲۹ شهرداری موظف شده است؛ معافیت‌ها، تخفیفات و بخشودگی‌های قانونی ناشی از اجرای مصوبات شورای شهر تهران و ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری را به صورت جمعی – خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند.

مجید فراهانی پیشنهاد اضافه شدن یک بند به تبصره ۲۹ را مطرح کرد و گفت: اینکه هر پروژه‌ نیمه تمام چقدر خسارت ایجاد می‌کند در محاسبات لحاظ نمی‌شود ما در پروژه پارس جنوبی محاسباتی انجام دادیم و متوجه شدیم با تأخیر در تکمیل برخی فازهای آن روزانه ۲۱ میلیون دلار به کشور ضرر وارد می‌شود.پیشنهاد این است که‌بندی به تبصره ۲۹ اضافه شود و طی آن شهرداری ملزم شود عدم النفع تأخیر پروژه‌ها را محاسبه کند و به صورت سالانه خسارت‌های پروژه‌های نیمه‌تمام را اندازه‌گیری کنند.

زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در مخالفت با پیشنهاد فراهانی گفت: در قراردادهایی که با پیمانکاران بسته می‌شود درصدی را در نظر می‌گیرند که شامل موارد مورد نظر آقای فراهانی می‌شود ضمن اینکه در قراردادهای بالادستی هم چیزی به نام عدم‌النفع نداریم وقتی مبنای حقوقی را نداریم چگونه می‌توانیم آن را اجرایی کنیم؟ابراهیم امینی، نایب‌رییس شورای شهر که در غیاب هاشمی مدیریت جلسه را بر عهده داشت این سوال را مطرح کرد که نتیجه عملی این کار چیست؟فراهانی در پاسخ به امینی گفت: این بحث داخلی شهرداری و شورا است ما فقط برای اینکه بدانیم کدام پروژه‌ها اولویت دارند و مثلاً از ۵۰ پروژه نیمه تمام کدام را باید زودتر تکمیل کنیم، می‌خواهیم این محاسبات انجام شود برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام نباید فقط بحث پیشرفت فیزیکی پروژه را ملاک قرار دهیم؛ بلکه باید بدانیم به ازای هر روز تأخیر چقدر خسارت وارد می‌شود.در نهایت اضافه شدن بند پیشنهادی فراهانی به تبصره ۲۹ با ۱۴ موافق به تصویب رسید.

  اختصاص ۵ درصد درآمد پارک به پلیس

همچنین در جریان بررسی تبصره 32 اعضای شورای شهر تهران با اختصاص ۵ درصد درآمد حاصل از پارک حاشیه‌ای به پلیس راهور برای تامین تجهیزات و امکانات لازم موافقت کردند. بر اساس این تبصره شهرداری تهران مکلف است از حدود یک میلیون محل پارک حاشیه موجود در مناطق ۲۲ گانه تعداد ۲۰۰ هزار مکان را ساماندهی کند و از طریق مزایده برای کسب درآمد دست کم ۶00 میلیارد تومان اقدام کرده و درامد حاصل را جهت تکمیل و توسعه حمل و نقل عمومی به مصرف برساند. این درآمدباید در تفریغ بودجه سال ۹۸ منظور شود.

در بند ب این تبصره پیش بینی شده بود ۵ درصد درآمد حاصله را پلیس راهور جهت تأمین تجهیزات و امکانات لازم برای کنترل مکان‌های تجهیز شده اختصاص دهد که بهاره آروین پیشنهاد حذف این بند را داد.محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد در جهت این است که سوابق پارک حاشیه‌ای را نمی‌دانید. زمانی پارکومترها را نصب کردند اما موفق نبود و زمانی نیز پارکبان‌ها را که شرکت‌های وابسته به پلیس بودند واگذار کردند تا این مشکل حل شود و انگیزه برای تحقق این درآمد ایجاد شود.اگر معاونت قوی داشتیم باید برای یک میلیون فضای پاک برنامه‌ریزی می‌کردیم اما در حال حاضر ۲۰۰ هزار فضای پاک را برای این منظور در نظر گرفته‌ایم بنابراین پلیس باید انگیزه برای کمک به تحقق این بند داشته باشد و بر اساس پیشنهاد کمیسیون حمل و نقل این درصد برای تجهیز پلیس لازم است.

فراهانی در موافقت حذف بند گفت: پیمانکار برای کسب درآمد از پارک حاشیه‌ای برنده شده است و بر اساس همان مزایده موظف است کسب درآمد کند. اینکه برای تحقق آن این درصد به پلیس داده شود درست نیست و خود پیمانکار باید این مشکل را حل کند.رسولی در این رابطه توضیح داد: این بند در جهت شفاف‌سازی آورده شده، پیش از این پیمانکار می‌گفت، خودمان مشکل مان را با پلیس حل می‌کنیم که این جمله معنا‌دار است ما بر اساس این بند مشخص می‌کنیم چه مقدار از ۶۰۰ میلیارد درآمد شهرداری در اختیار پلیس قرار گیرد.

  ثبت اجاره‌نامه‌ها در سامانه شفافیت

اعضای شورای شهر در نوبت عصر و در جریان بررسی تبصره ٣٦ این لایحه با پیشنهاد زهرا صدراعظم نوری مبنی بر ایجاد سامانه‌ای جهت ثبت قراردادهای ساختمان و تاسیسات به گونه‌ای که کلیه مبالغ دریافتی به صورت سیستمی ثبت و قابل پیگیری باشد، موافقت کردند.شهرداری تهران در بند الف این تبصره موظف است تا جهت ساماندهی مال الاجاره ساختمان‌ها و تاسیسات نسبت به تنظیم دستورالعمل مربوطه اقدام و ضمن دریافت اجاره‌بها عادلانه و متناسب با عرف بازار درآمد حاصله را تا سقف دو هزار میلیارد تومان درج کند.در همین راستا زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران پیشنهاد داد که به این بند جمله «همچنین باید نسبت به ایجاد سامانه جهت ثبت قراردادهای ساختمان و تاسیسات مورد اشاره از قبیل (غرفه‌ها، اماکن تجاری، مراکز فرهنگی، ورزشی و گردشگری، آنتن‌های BTSو سایر موارد مشابه) را به گونه‌ای طراحی کند که کلیه مبالغ دریافتی به صورت سیستمی ثبت و قابل پیگیری باشد.» اضافه شود.شفافیت شعار شورای پنجم است و ما باید در این جهت عمل کنیم، در نتیجه پیشنهاد می‌دهم که تمام قراردادهایی از این دست، در سامانه شفافیت ثبت شود تا مردم بتوانند رصد کنند که شهرداری چه هزینه‌هایی، در چه بخش‌هایی کرده است.به گزارش ایسنا، نهایتا اعضای شورا این پیشنهاد را بدون مخالف به تصویب رساندند.

  حمایت شهرداری از کسب و کارهای نوین

اعضای شورای شهر تهران در بررسی تبصره ۳۷ توافق کردند کسب و کارهای نوین در ازای پرداخت یک تا یک و نیم درصد از درآمد خود می‌توانند از تسهیلات شهرداری برخوردار شوند.در تبصره ۳۷ شهرداری موظف شده است حداکثر تا پایان تیر ماه ۹۸ با هدف برپایی و تحقق تهران هوشمند اقداماتی را به انجام برساند. در بند (ت) این تبصره شهرداری موظف شده است نسبت به تسهیل استقرار و شروع فعالیت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای نو آور در اماکن شهری منتخب و ساختمان‌های محدوده پیرامونی شهر با عرضه خدمات مختلف شهرداری از جمله مجوز محل کار از یک پنجره واحد خدمات شهرداری و کسب سهم درآمد از اینگونه فعالیت‌ها، با عقد قرارداد تأمین انواع خدمات شهری مورد نیاز برای شرکت‌های استارت آپ، نوآور و خلاق اقدام کند. سید محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران پیشنهاد داد در این بند این مطلب هم گنجانده شود که کسب و کارهای نوین که درآمد آنها تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان است، از درآمد خود سهمی به شهرداری پرداخت نکنند. همچنین کسب و کارهای نوین که از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان درآمد سالانه دارند، ملزم شوند تا یک درصد از درآمد خود را به شهرداری پرداخت کنند و کسب و کارهای نوین که درآمد سالانه آنها یک میلیارد به بالا است، یک و نیم درصد از درآمد خود را به شهرداری پرداخت کنند.این پیشنهاد میرلوحی با رأی اعضای شورای شهر تهران تصویب شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران