شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» از پارلمان شهری پایتخت گزارش می‌دهد

| کدخبر: 139257 | |

روز گذشته سید حسن رسولی، خزانه‌دار شورای شهر تهران گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در سه ماهه مهر، آبان و آذر ماه و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب سال ۹۷ را قرائت کرد.

گروه راه و شهرسازی|

روز گذشته سید حسن رسولی، خزانه‌دار شورای شهر تهران گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در سه ماهه مهر، آبان و آذر ماه و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب سال ۹۷ را قرائت کرد. همچنین دراین جلسه کلیات طرح «الزام شهرداری تهران به برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای بستر‌سازی تحقق زیست شبانه در چشم‌اندازتهران ۱۴۰۲» مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای شهر تهران با اجرای آزمایشی زیست شبانه در تهران از ابتدای اردیبهشت ماه و در یک بازه زمانی ۳ ماهه موافقت کردند.

به گزارش «تعادل»، حسن رسولی در جریان بررسی حساب درآمد و هزینه شهرداری در 9 ماه اخیر عنوان کرد که شهرداری تهران در برش عملکردی 9 ماهه امسال توانسته مبلغ ۹ هزار و 871 میلیارد تومان یعنی ۷۵ درصد منابع را تحصیل کند.

به گفته رسولی در ارزیابی کلی شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی سه ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۴ هزار و357 میلیارد تومان اقدام و به همین میزان مصارف خود را نیز تنظیم کرده و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند. در این راستا در این سه ماه شهرداری توانسته مبلغ ۳ هزار و 592 میلیارد تومان (معادل ۸۲ درصد) منابع مالی را تحصیل کند.

او با بیان اینکه شهرداری تهران در این مدت با ۸۲ درصد تحقق درآمد و ۱۸ درصد کسری بودجه مواجه است، تصریح کرد: شهرداری مبلغ ۲ هزار و 348میلیارد تومان هزینه در سه ماه مهر و آبان و آذر منظور کرده است. از کل منابع حاصله ۶۵ درصد هزینه‌ها ثبت شده که ثبت این میزان مصارف برای سه ماه، بیانگر فاصله زمانی در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری است. به عبارتی هر چند این فاصله نسبت به ماه‌های گذشته کاهش پیدا کرده ولی عدم ثبت ۳۵ درصدی هزینه‌ها در دفاتر مالی نشان‌دهنده عدم رفع نقایص ثبت این رویداد مالی است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران درباره عملکرد تامین منابع در فصل پاییز امسال نیز گفت: شهرداری تهران کسری عملکردی 764 میلیاردتومان (معادل ۱۸ درصد) نسبت به بودجه مصوب دارد، عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش درآمدهاست. درآمدهای مصوب 3 ماهه مبلغ ۲هزار و ۶۸ میلیارد تومان است اما شاهد عملکرد یک‌هزار و 496 میلیارد تومانی در مجموع 3 ماه هستیم که نسبت به مصوب شورا با کسری عملکرد 572میلیارد تومانی (معادل ۲۸ درصد) در این بخش مواجه هستیم. شهرداری برای جبران این کسری 3 ماهه باید572 میلیارد تومان را در ماه‌های آتی مازاد بر تکلیف جذب کند.

رسولی همچنین تصریح کرد: ‌درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتا مربوط به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است، مصوب سه ماهه مبلغ هزار و 863 میلیارد تومان است، اما شاهد عملکرد هزار و 415میلیارد تومان در سه ماه و کسری عملکرد ۴هزار و ۴۸۱ میلیارد ریالی یعنی ۲۴ درصد هستیم. شهرداری برای جبران این کسری می‌بایست ۴48میلیارد تومان را در ماه‌های آتی مازاد جذب کند.

وی با بیان اینکه شهرداری در بخش درآمد حاصل از تملک دارایی‌های مالی این سه ماه، مبلغ 680 میلیارد تومان یعنی ۱۹ درصد از درآمد خود را از این محل تامین کرده است، اعلام کرد: شهرداری تهران برای تامین درآمدهای خود مکلف به تامین 424 میلیارد تومان منابع از این محل بوده است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران درباره عملکرد حساب هزینه فصل پاییز ۹۷ نیز گفت: عملکرد حساب مصارف سه ماهه مصوب مبلغ 3هزار و 960 میلیارد تومان است. طبق رویدادهای ثبت شده در دفاتر مالی، شهرداری تهران در این بخش کسری عملکردی هزار و 614 میلیارد تومان یعنی ۴۰ درصد نسبت به بودجه مصوب دارد، عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه هزار و 712 میلیارد تومان یعنی معادل ۴۳ درصد منابع در این محل بوده است اما شاهدیم مبلغ 293 میلیارد تومان معادل ۱۷ درصد از مصارف سه ماهه را در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتا به هزینه‌های توسعه شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد، هزینه کرده است.

رسولی ادامه داد: رقم کل مصارف هزینه‌ای، مصوب سه ماهه مبلغ هزار و821میلیارد تومان است اما شاهد عملکرد هزار و 934 میلیارد تومان در سه ماه مهر و آبان و آذر هستیم، به عبارتی ۸۲ درصد کل مصارف شهرداری در مهر و آبان و آذر ماه ۱۳۹۷ از جنس هزینه‌های جاری بوده است. رقم کل مصارف تملک دارایی‌های مالی یا همان هزینه‌های بازپرداخت وام‌ها، تسهیلات و دیون، مصوب سه ماهه مبلغ 427میلیارد تومان است. اما شاهد عملکرد هزار و ۲۱۰ میلیارد تومانی (معادل ۲۸ درصد) هستیم. این سرفصل طی ۳ ماه با ۷۲ درصد کمبود نقدینگی روبرو بوده البته مطمئنا هزینه‌های قطعی و پرداختی بیش از ارقامی است که در گزارش شهرداری به آن اشاره شده است.

     عملکرد ۹ ماهه هزینه و درآمد شهرداری تهران

رسولی درباره عملکرد نه ماهه هزینه و درآمد شهرداری تهران نیز گفت: شهرداری بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی نه ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۳هزار و ۷۲ میلیارد تومان اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، اما در برش عملکردی نه ماهه امسال توانسته مبلغ ۹هزار و 871 میلیارد تومان (۷۵ درصد) منابع را تحصیل کند. همچنین شهرداری در ۹ ماهه امسال مبلغ ۳هزار و 790 میلیارد تومان هزینه معادل ۳۲ درصد مصارف خود را ثبت و به شورا ارایه کرده، مطمئنا شهرداری هم‌اکنون مازاد درآمد بر مصارف معادل ۶۸ درصد ناشی از این گزارش را در خزانه خود موجودی ندارد و هزینه کرده است.

رسولی با بیان اینکه تعیین تکلیف حساب‌های فی مابین شهرداری پایتخت و دستگاه‌های اجرایی دولت یکی از مهم‌ترین اهداف حوزه مدیریت شهری دوره پنجم است، گفت: با این هدف از ظرفیت مجمع ۵۱ نفر امید (نمایندگان مجلس و شورای شهر) به ریاست دکتر عارف استفاده کرده‌ایم. جلساتی با رییس‌جمهور و معاون ایشان (رییس محترم سازمان برنامه و بودجه) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) برگزار شده است. در نتیجه هم‌سویی و توافق صورت گرفته نمایندگان طرفین مسوول شدند به موضوع رسیدگی و اظهارنظر کنند. سازمان حسابرسی کشور نیز به عنوان داور و مرجع رسیدگی به ادعاهای آنان تعیین شده است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران ادامه داد: بر اساس گزارش اول بهمن جاری سرپرست وقت معاونت مالی و اقتصاد شهرداری، کل مطالبات ادعایی شهرداری طی ۹ ردیف مربوط به سال‌های ۹۵ و ۹۶ مبلغ ۱۸هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان اعلام شده است. از این رقم تاکنون مبلغ یک هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان معادل ۲. ۷ درصد که به تایید سازمان حسابرسی و خزانه داری کل کشور رسیده به‌صورت اوراق تسویه اسناد خزانه از سوی دولت به شهرداری پرداخت شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران