شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 121582 | |

در سال 75، تعداد کل خانه‌های کشور 10میلیون و 770هزار واحد بوده و در سال 95، تعداد کل خانه‌ها به 22میلیون و 825هزار واحد مسکونی رسیده است.

 در سال 75، تعداد کل خانه‌های کشور 10میلیون و 770هزار واحد بوده و در سال 95، تعداد کل خانه‌ها به 22میلیون و 825هزار واحد مسکونی رسیده است.

 جمعیت کشور در سال 75، 60 میلیون و 55هزار نفر بوده که در سال 95 به 79میلیون و 926هزار نفر رسیده است.

 بعد خانوار در سال 75، نزدیک به 4.84 نفر بوده و در سال 95 به 3.3 رسیده است. با این حال کمبود حدود 1.5میلیون واحد مسکونی که از سال 75 تاکنون وجود داشته و با وجود نوسان جزئی طی این سال‌ها هنوز رفع نشده است.

 در سال 75، با کمبود یک‌میلیون و 628 هزار واحد مسکونی مواجه بوده‌ایم که این رقم در سال 95، به رقم یک‌میلیون و 371هزار کسری مسکن نسبت به خانوار رسیده که حاکی از آن است که عرضه هنوز کمتر از تقاضاست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران