شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 112393 | |

محمدحسین بازگیر رییس اداره محیط زیست شهر تهران با تشریح آمار پایش واحدهای صنعتی، خدماتی و درمانی شهر تهران از صدور ۱۶۱ اخطاریه آلودگی هوا برای واحدهای صنعتی و ۴۳ اخطاریه آلودگی هوا برای واحدهای خدماتی خبر داد.

محمدحسین بازگیر رییس اداره محیط زیست شهر تهران با تشریح آمار پایش واحدهای صنعتی، خدماتی و درمانی شهر تهران از صدور ۱۶۱ اخطاریه آلودگی هوا برای واحدهای صنعتی و ۴۳ اخطاریه آلودگی هوا برای واحدهای خدماتی خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدحسین بازگیر درباره آخرین وضعیت پایش واحدهای صنعتی، خدماتی و درمانی شهر تهران اظهار کرد: از اردیبهشت ماه تاکنون حدود ۱۳۶۴ واحد پایش شده است که ۶۶۳ اخطاریه برای ۵۱۸ واحد صادر شده است.

وی با بیان اینکه برخی واحدهای آلاینده از اردیبهشت ماه تاکنون دو اخطاریه دریافت کرده‌اند، تاکید کرد: چنانچه واحدها به اخطاریه دوم زیست‌محیطی بی‌توجهی کنند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند و با آنها برخورد خواهد شد.

رییس اداره محیط زیست شهر تهران ادامه داد: ۶۶۳ اخطاریه صادر شده در زمینه آلودگی هوا، آب، مدیریت پسماند و آلودگی صوتی بوده است و برای برخی واحدهایی که چندین مشکل زیست محیطی داشتند یک اخطاریه صادر و تمامی موارد در آن آورده شده است.  بازگیر با اشاره به اینکه ۱۶۱ واحد صنعتی از اردیبهشت ماه تاکنون به دلیل آلودگی هوا اخطاریه دریافت کرده‌اند، گفت: ۱۷۴ واحد صنعتی به دلیل مشکلات فضای سبز و ۱۶۲ واحد به دلیل ضوابط استقرار اخطاریه دریافت کرده‌اند همچنین ۱۸۸ واحد صنعتی نیز مشکل مدیریت پسماند داشتند و ۱۰ واحد دیگر نیز مشکل آلودگی صوتی که برای تمامی آنها نیز اخطاریه صادر و مهلت داده شد که رفع‌ آلایندگی کنند.  وی افزود: از واحدهای خدماتی نیز ۴۳ اخطاریه آلودگی هوا و ۱۴۶ واحد اخطاریه آلودگی آب دریافت کردند. برای ۱۰۶ واحد خدماتی نیز به دلیل مشکلات مدیریت پسماند و ۸۲ واحد نیز به دلیل مشکلات فضای سبز اخطاریه صادر شده است.

رییس اداره محیط زیست شهر تهران با بیان اینکه از اردیبهشت ماه تاکنون ۷۰ پرونده زیست‌محیطی در مراجع قضایی پیگیری شده‌ است، اظهار کرد: واحدهای خدماتی، درمانی و صنعتی براساس قانون هوای پاک موظف هستند که ۱۰درصد از فضای خود را درختکاری کنند تا بتوانند اندکی از آلودگی را جبران کنند.  بازگیر درباره پایش واحدهای درمانی شهر تهران توضیح داد: ۸۶ واحد درمانی به دلیل آلودگی هوا و ۶۷ واحد به دلیل مدیریت پسماند اخطاریه دریافت کرده‌اند همچنین تعداد ۲۹ واحد به دلیل عدم اختصاص ۱۰ درصد از فضای خود به فضای سبز و دو واحد دیگر به دلیل آلودگی صوتی اخطاریه آلایندگی گرفته‌اند.  وی درباره ضوابط استقرار صنایع در شهر تهران اظهار کرد: براساس قانون جدید هوای پاک، واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس در شهر تهران پس از شناسایی و دریافت اخطاریه باید برنامه زمان‌بندی جابه‌جایی خود را به اداره محیط زیست تحویل دهند. وزارت صنعت نیز در این باره قول همکاری داده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران