شماره امروز: ۵۴۷

تعداد معاملات ملک در تهران طی بهمن ماه از 10 هزار فقره فراتر رفت

نگاهی به آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تحولات بازار مسکن که مربوط به دی ماه سال جاری است نشان می‌دهد…

بیشتر