شماره امروز: ۵۴۷

طی 8 ماه گذشته 8 هزار واحد مسکونی در «ازمیر» ترکیه توسط شهروندان ایرانی خریداری شد

درحالی که طی چند ماه اخیر وزارت امورخارجه، برخی روسای اتاق‌های بازرگانی و رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور بارها درباره…

بیشتر