شماره امروز: ۵۴۷

جزئیات جدید از فاز دوم طرح ترافیک پایتخت اعلام شد

بدون شک یکی از مهم ترین اقدام های مدیریت کنونی شهرداری تهران صرف نظر از تمام انتقادات وارده به آن،

بیشتر