گمرک ابلاغ کرد

حقوق گمرکی شیر خشک دارویی کاهش یافت

گمرک ایران در پی درخواست سازمان غذا و دارو، موضوع کاهش حقوق و تعرفه گمرکی شیرخشک دارویی از ۴ به یک درصد را ابلاغ کرد.

۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰۱:۵۶:۳۹
| | |

گمرک ایران در پی درخواست سازمان غذا و دارو، موضوع کاهش حقوق و تعرفه گمرکی شیرخشک دارویی از ۴ به یک درصد را ابلاغ کرد. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور موضوع کاهش حقوق گمرکی و کاهش یا معافیت مالیات بر ارزش افزوده شیر خشک دارویی اطفال با نظر سازمان غذا و دارو را ابلاغ کرد.  در این بخشنامه که دوم آذر ماه صادر شده، آمده است: پیرو بخشنامه‌های سوم و 23 خردادماه سال جاری درخصوص کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی چهار درصد ۴ به یک درصد وفهرست ۳ نوع شیر خشک رژیمی - متابولیک مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه یک آبان‌ماه 1401 (نحوه اقدام مالیات بر ارزش افزوده دارو و لوازم مصرفی درمانی با توجه به اعلام نظر سازمان غذا و دارو)، به پیوست جهت اقدام لازم به شرح ذیل یا رعایت سایر مقررات ارسال می‌گردد. 

1. پیرو بخشنامه ردیف ۵۷ و ۸۳ سال جاری و با توجه به نامه‌های فوق الذکر سازمان غذا و دارو و پاورقی تعرفه ۰۴۰۲ جداول تعرفه منضم به ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات شیر خشک دارویی اطفال رژیمی – متابولیک) ذیل تعرفه‌های ۰۴۰۲۱۰۱۰ – ۰۴۰۲۱۰۹۰ – ۴۰۲۲۱۱۰ و ۴۰۲۲۱۲۰، مشمول معافیت جز (۲) بند (ه)) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد است و کاهش حقوق گمرکی به یک درصد در هر مورد منوط به اعلام نظر سازمان غذا و دارو بر روی اظهارنامه مربوطه خواهد بود. 2. پیرو بخشنامه ردیف ۶۹ و ۲۲۲ سال جاری و با توجه به نامه‌های فوق الذکر سازمان غذا و دارو، شیر خشک دارویی اطفال رژیمی - متابولیک) ذیل تعرفه‌های ۰۴۰۲۱۰۱۰ - ۰۴۰۲۱۰۹۰ - ۴۰۲۲۱۱۰ و ۰۴۰۲۲۱۲۰ مشمول معافیت یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده موضوع جز (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور است و نحوه اقدام در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده شیر خشک دارویی و اعلام نظر سازمان غذا و دارو مطابق بند (ب) بخشنامه شماره ۲۲۲/۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ 1/۸/۱۴۰۱ خواهد بود.

این بخشنامه در پی مکاتبه حیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو با علیرضا مقدسی رییس کل گمرک ایران در خصوص حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده شیرخشک‌های دارویی، صادر شده است.

در این نامه که ۲۳ آبان ماه صادر شده، آمده بود: «با عنایت به مکاتبات صورت گرفته این سازمان در خصوص حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده مطابق با نامه‌های شماره 73991/655 و ۶۵۵/۲۷۲۵۸ مورخ 29/۱۲/۱۴۰۰ و 2/۴/۱۴۰۱ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۸ مورخ 19/۰۲/۱۴۰۱ و قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور ترخیص شیرخشک‌های دارویی به موجب جز (۲) بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای این ردیف کالا به ۱ درصد تقلیل یافته است. با توجه به حساسیت شیرخشک‌های رژیمی و نیاز کودکان مبتلا به بیماری و با عنایت به سیاست‌های این سازمان برای تأمین نیاز بازار به فرآورده‌های مذکور و جلوگیری از کمبود آن در کشور صدور مجوزهای ترخیص به صورت سیستمی و با ارسال پیام گمرکی در سامانه ترخیص TTAC به سامانه EPL گمرک توسط اداره کل امور فرآورده‌های طبیعی سنتی و مکمل برای کلیه فرآورده‌های شیرخشک رژیمی - متابولیک انجام می‌شود.

همچنین خاطرنشان می‌سازد موضوع طی بخشنامه شماره ۶۵۵/۲۷۲۵۸ مورخ ۴/۲/۱۴۰۱ با درج کدهای تعرفه و فهرست فرآورده‌های مذکور به پیوست به آن وزارتخانه ابلاغ شده است. با توجه به عدم همکاری‌های گمرک شهریار تهران با شرکتهای وارد‌کننده شیرخشک‌های رژیمی و متابولیک برای ترخیص محموله‌های تایید شده از طریق سامانه ترخیص از سوی این اداره کل و اعلام صدور ترخیصیه صرفاً برای ۲۵ درصد محموله به ازای پرداخت ۴ درصد از حقوق گمرکی به شرکت خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مجدد به گمرکات کشور به ویژه گمرک شهریار (تهران) برای اقدام مقتضی مطابق قوانین و مقررات جاری به منظور جلوگیری از رسوب کالا به ویژه فرآورده‌های شیرخشک رژیمی و غذای ویژه -متابولیک ابلاغ شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران