شماره امروز: ۵۴۷

| | |

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل می‌گوید: دیپلماسی اقتصادی فقط انتخاب رایزن نیست،

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل می‌گوید: دیپلماسی اقتصادی فقط انتخاب رایزن نیست، رایزن بازرگانی یکی از ابزارهای لازم در این حوزه است. اتاق بازرگانی هم به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک استراتژی توجه دارد. به گزارش ایسنا، محمد خزاعی اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی امروز نه تنها در ایران بلکه در دنیا مطرح است و در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یک مساله استراتژیک به آن نگاه می‌کنند. برای همین سازوکارهایی برای آن فراهم شده و دستگاه‌هایی را متولی این کار کرده‌اند. وی در تعریف مفهموم دیپلماسی اقتصادی گفت: استفاده از ابزار سیاسی برای تأثیرگذاری بر مناسبات اقتصادی، به نفع منافع ملی در هر کشوری و بالعکس استفاده از ابزار اقتصادی، مناسبات اقتصادی، سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، سازوکارهای داخلی برای تأثیرگذاری بر مناسبات سیاسی و همچنین کسب منافع بیشتر برای هر کشور است. شاید تأثیرات عوامل اقتصادی بر مناسبات سیاسی در چند دهه گذشته به مانند امروز خیلی خود را نشان نداده بود، اما شاهد هستیم که از نیمه‌های قرن بیستم به این طرف، توجه به این مقوله شدت پیدا کرد. سازمان‌های بین‌المللی تأسیس شدند. اتحادیه‌های منطقه برای بحث مناسبات اقتصادی مطرح شدند. گروه‌های متعددی در دنیا به وجود آمدند. از گروه بیست بگیرید تا گروه هفت، گروه هشت و گروه‌های دیگری که نگاه جدی به مقوله اقتصاد در دنیا داشتند و تأثیرات اقتصادی بر مناسبات سیاسی؛ بنابراین در یک جمله کوتاه، تأثیر و تأثر عوامل اقتصادی بر مناسبات سیاسی و مراودات بین‌المللی و دو جانبه در جهت منافع ملی کشورها و همین طور رعایت ملاحظات و مناسبات سیاسی بر مراودات تجاری و اقتصادی.دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با اشاره به اهمیت پیگیری دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه، بیان کرد: توجه به مسائل اقتصادی در وزارت امور خارجه، همیشه دغدغه وزرای ذی‌ربط بوده است. من به یاد دارم که در زمان آقایان ولایتی، خرازی و دیگر وزرای امور خارجه مساله سفرا و نقش آنها در مناسبات اقتصادی مطرح بوده است. از طرفی بحث تأسیس معاونت دیپلماسی اقتصادی یک اقدام ارزشمند بود و الآن هم به همان قوت دنبال می‌شود؛ ولی نکته‌ای که در این جا وجود دارد، این است که تأثیرگذاری معاونت اقتصادی یا دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی انتظارات و نیازهای کشور باشد.خزاعی به سایت اتاق ایران گفت: ما نباید تصور کنیم که فقط وزارت خارجه می‌تواند بر بحث دیپلماسی اقتصادی تأثیرگذار باشد. وزارت خارجه به عنوان یک اهرم بسیار مهم که باید نقش ایفا کند در تنظیم مناسبات، حضور دارد و باید باشد؛ اما واقعیت این است که دستگاه‌ها و نهادهای دیگر، فضای عمومی سیاسی- اقتصادی کشور، مناسبات دیگر، مجامع و سازمان‌هایی که سایر وزارت خانه‌ها در آن عضو هستند، مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و حتی وزارت ورزش و جوانان و سایر نهادها، همگی بر بحث دیپلماسی اقتصادی تاثیرگذار هستند. حتی NGO‌ها و نهادهای عمومی و دیپلماتیک می‌توانند در این مسیر تاثیرگذار باشند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران