شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در پی درج گزارشی درباره مالیات ستانی از صنف فناوران و گلایه اهالی این صنف، مرکز روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی پاسخی به دفتر روزنامه ارسال کرده که عینا منتشر می‌شود.

در پی درج گزارشی درباره مالیات ستانی از صنف فناوران و  گلایه اهالی  این صنف،   مرکز روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی پاسخی به دفتر روزنامه ارسال کرده که عینا منتشر می‌شود. 

جناب آقای حضرتی

مدیر مسوول محترم روزنامه تعادل

 با سلام و احترام؛ 

 نظر به انتشار مطلبی با عنوان «هشدار صنف فناوران به سازمان مالیاتی»، در روزنامه متبوع مورخ 23/05/1401، خواهشمند است دستور فرمایید مطابق قانون مطبوعات و به منظور تنویر افکار عمومی، توضیحات سازمان امور مالیاتی کشور به نحو شایسته‌ای منعکس گردد: 

1. سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی و با هدف طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتـصادی مودیـان و به منـظور افزایش دقت در طبقه‌بندی فعالیت‌ کسب و کارها و مشاغل و تسهیل در روند تشخیص مالیات، به هر فعالیت اقتصادی یک کد مالیاتی ویژه اختصاص داده است، که اینتاکد (شناسه یکتای فعالیت) نامیده می‌شود؛ مودیان مالیاتی پس از ثبت و دریافت اینتاکد از سامانه مربوطه، می‌توانند به راحتی جدول ضرایب مالیاتی فعالیت مورد نظر را (بر اساس اینتاکد دریافتی) در سامانه خدمات الکترونیکی امور مالیاتی به آدرس MY.TAX.GOV.IR مشاهده نمایند.

2.در سال 1401، سقف استفاده از ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمد و فروش کالا و خدمات عملکرد سال 1400، با هدف افزایش رضایت‌مندی مودیان، کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش سرعت رسیدگی و قطعیت پرونده‌های مالیاتی، به 48,000,000,000 ریال افزایش یافته است. ضمن اینکه این سازمان با رویکرد تکریم مودیان و در نظر گرفتن شرایط پاندمی کرونا و تأثیر آن در کسب و کار، ضرایب تعیین مالیات را 50 درصد کاهش داده است. لازم به توضیح است که مالیات موضوع مودیان تبصره ماده 100 قطعی‌شده تلقی شده و در جریان پرداخت توسط مودی قرار می‌گیرد ولی اشخاصی که اظهارنامه مالیاتی تسلیم می‌کنند تا یک‌سال فرصت رسیدگی برای آنها وجود دارد و در صورت عدم پذیرش برگ تشخیص مالیات نیز می‌توانند به آن اعتراض نمایند و بنابراین هیچگونه ناعدالتی در کاهش ضرایب 50 درصدی مودیان تبصره 100 نسبت به مودیان تسلیم اظهارنامه وجود ندارد.

3.در اجرای مقررات ماده (41) آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و پیرو جلسه برگزارشده در تاریخ 18/3/1401 با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی و نمایندگان اتاق‌ اصناف ایران، اتاق اصناف تهران، هیات امنای بازار  تهران و برخی روسای اتحادیه‌ها، نسبت‌های سود فعالیت عملکرد سال 1400 کلیه فعالان اقتصادی مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت و در تاریخ 23/3/1401 در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir/profitratio در دسترس عموم قرار گرفت. در این راستا نسبت‌های سود فعالیت مرتبط با اتحادیه صنف فناوران رایانه به شرح جدول زیر مورد بازنگری قرار گرفته است و مراتب طی نامه‌های شماره 6312/232/ص مورخ 1/4/1401 و شماره 6785/232/ص مورخ 7/4/1401 برای آن اتحادیه ارسال شده است.

4. اگر چه مطابق بند (3) جزء (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می‌شود، به عنوان فروش صاحب‌حساب تلقی می‌شود، لکن مطابق بند 1 بخشنامه شماره 11913/200/د مورخ 2/3/1401 درخصوص نحوه رسیدگی به اطلاعات واریزی به حساب بانکی مودیان مقرر شده است در مواردی که مودی مدعی واریز به حساب متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی بابت فعالیت غیر‌شغلی خود می‌باشد، در صورتی‌که حسب بررسی و رسیدگی انجام شده ادعای مودی مورد تایید اداره امور مالیاتی قرارگیرد، در این شرایط مبالغ واریزی از این طریق (بابت فعالیت غیرشغلی) در محاسبه درآمد مشمول مالیـات منـظور نخـواهد شد. بنابـراین علـی‌رغم تاکید قـانون مبـنی ‌بر فروش تلقی‌شدن وجوه واریزی به حساب متصل به درگـاه پرداخـت الکترونیکی، سازمـان امور مالیـاتی کشور به دلـیل بی‌اطلاعی برخی اصناف از این قانون، در این بخش تمهیداتی اندیشید تا علاوه بر اجرای مفاد قانون، مشکلی برای فعالان صنفی ایجاد نشود.

بهنام سرخیل، مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی

Taadol-07

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران