شماره امروز: ۵۴۷

ایران در 4 ماهه امسال چقدر کالا صادر یا وارد کرده است؟

| | |

جزییات تجارت ایران با همسایگان اعلام شد. مطابق آمارهای مقدماتی گمرک ایران، در چهارماه منتهی به تیر سال جاری، صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی،

تعادل |

جزییات تجارت ایران با همسایگان اعلام شد. مطابق آمارهای مقدماتی گمرک ایران، در چهارماه منتهی به تیر سال جاری، صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی، ۱۷میلیارد و ۲۴۰میلیون دلار برآورد شده است. در مقابل میزان واردات کشور نیز در این مدت، ۱۷میلیارد و ۲۴۰میلیون دلار ثبت شده است. بر اساس آمارها، از ابتدای سال تا پایان تیرماه، ۱۶میلیارد و ۸۷۱میلیون دلار کالا بین ایران و کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۸درصد رشد داشته است. سهم صادرات کالای ایرانی در تجارت با همسایگان، 8 میلیارد و ۸۷۱میلیون دلار بوده که با رشد ۲۲درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است. در مقابل 8 میلیارد و ۱۴۰هزار دلار، از ۱۵ کشور همسایه واردات به کشورمان داشتیم که ۱۳درصد بیشتر از مدت مشابه بوده است. با پیشتازی صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه نسبت به واردات، تراز تجاری ایران با همسایگان در چهار ماه نخست امسال مثبت ۸۷۱میلیون و ۵۹۳هزار و ۵۱۸دلار شد. 

    تجارت با 15 کشور 

براساس آماری که سخنگوی گمرک ایران اعلام کرده، تجارت غیرنفتی بیش از ۲۷میلیون تنی ایران با ۱۵کشور همسایه به ارزش حدود ۱۶.۹میلیارد دلار، در ۴ماهه نخست امسال ثبت شده است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که کشورهایی که از ظرفیت بازارهای منطقه همسایگی خود به خوبی بهره ببرند، علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل و نقل، می‌توانند نفوذ تجاری خود در منطقه را نیز افزایش داده که توان و قدرت چانه‌زنی در امور سیاسی را نیز به دنبال دارد. با وجود شرایط جغرافیایی و همسایگی با کشورهای منطقه، ایران از روابط ضعیفی در سطح تجارت با این کشورها در سال‌های اخیر برخوردار بوده؛ به‌طوری که در بیشتر این کشورها، ایران جزو ۱۰شریک اصلی صادرات و واردات آن کشور محسوب نمی‌شد.

در این میان، دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم اولویت اصلی خود را بر مبنای توسعه و گسترش همکاری با همسایگان استوار شده است. پانزده کشور همسایه ایران با داشتن ۵۶۰‌میلیون نفر جمعیت، با ۰۲/ ۱تریلیون دلار واردات، حدودا ۳/ ۶درصد از حجم ۱۶تریلیون دلاری واردات جهان را به خود اختصاص داده‌اند، درحالی که ایران با

۲/ ۲۳‌میلیارد دلار صادرات به این ۱۵کشور همسایه، تنها ۱۳/ ۲‌درصد از این بازار بزرگ را در اختیار دارد.

بر اساس آمارها، از ابتدای سال تا پایان تیر ماه، ۲۷ میلیون و ۳۵هزار تن کالا به ارزش ۱۶میلیارد و ۸۷۱میلیون و ۸۷۳هزار و ۷۹۲دلار کالا بین ایران و کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۸درصد رشد داشته است. سهم صادرات کالای ایرانی در تجارت با همسایگان، ۲۰میلیون و ۷۱۱هزار و ۶۵۷تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۸۷۱میلیون و ۷۳۳هزار و ۶۵۵دلار بوده که با رشد ۲۲درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است. در چهار ماه نخست امسال، ۶میلیون و ۳۲۳هزار و ۵۴۰تن کالا نیز به ارزش هشت میلیارد و ۱۴۰هزار و ۱۳۷دلار، از ۱۵ کشور همسایه واردات به کشورمان داشتیم که ۱۳درصد بیشتر از مدت مشابه بوده است. با پیشتازی صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه نسبت به واردات از این کشورها، تراز تجاری ایران با همسایگان در چهار ماه نخست امسال مثبت ۸۷۱میلیون و ۵۹۳هزار و ۵۱۸دلار شد.

    به کدام کشورها کالا صادر شده؟ 

سخنگوی گمرک جزییات صادرات به کشورهای همسایه را تشریح کرد. بنابر آمارها، عراق با خرید ۶.۹میلیون تن کالا به ارزش ۲.۴میلیارد دلار و کاهش ۱۵درصدی، در صدر مقاصد صادراتی ایران قرار دارد. امارات با ۴میلیون تن به ارزش ۲.۳میلیارد دلار با رشد ۳۹درصدی، ترکیه با ۳.۴میلیون تن به ارزش ۲میلیارد و ۶۰میلیون دلار و رشد ۱۲۳درصدی و افغانستان با ۹۳۸هزار تن به ارزش ۴۹۷میلیون دلار و کاهش ۳۲درصدی در جایگاه دوم تا چهارم لیست صادراتی ایران جای گرفته‌اند. عمان با ۱.۱میلیون تن به ارزش ۴۱۵میلیون دلار  و رشد ۱۳۵درصدی، پاکستان با ۸۵۵هزار تن به ارزش ۳۷۷میلیون دلار و رشد ۱۰درصدی و روسیه با ۴۲۷هزار تن خرید کالای ایرانی به ارزش ۲۳۲میلیون دلار و رشد ۲۵درصدی نسبت به مدت مشابه، سه کشور دیگر واردکننده کالای ایرانی در بین همسایگان بودند.

آذربایجان با خرید ۲۵۰هزار و ۵۰۰تن کالای ایرانی به ارزش ۲۳۲میلیون دلار و رشد ۷۸درصدی، ترکمنستان با ۴۳۹هزار تن به ارزش ۱۳۲میلیون دلار و رشد ۳۷درصدی، ارمنستان با ۲۷۹هزار تن به ارزش ۱۱۳.۴میلیون دلار و رشد ۳۶درصدی، کویت با یک میلیون و ۶۶۰هزار تن به ارزش ۵۸میلیون دلار و رشد ۳۵درصدی، قزاقستان با ۲۰۷هزار تن کالا به ارزش ۴۹.۴میلیون دلار و کاهش ۷درصدی، قطر با ۲۸۷هزار تن کالا به ارزش ۴۰میلیون دلار و کاهش ۱۲درصدی، بحرین با ۳هزار و ۸۴۰تن کالا به ارزش ۳میلیون دلار و رشد ۴۳درصدی و عربستان با خرید ۱۲۱تن کالا از ایران به ارزش ۱۵هزار و ۶۸۸دلار و کاهش ۵۲درصدی، به ترتیب هشتمین تا پانزدهمین مقاصد کالاهای ایرانی در بین همسایگان ایران بودند. 

    جزییات واردات از ۱۵کشور همسایه

اما ۱۵ کشور همسایه که ایران از آن کالا خریده است، کدام کشورها هستند؟ امارات با فروش ۳.۶میلیون تن کالا به ارزش ۴.۹میلیارد دلار و رشد ۴درصدی، ترکیه با ۹۸۳هزار تن به ارزش ۱.۸میلیارد دلار و رشد ۱۸ درصدی، روسیه با ۹۳۰هزار تن به ارزش ۵۹۹میلیون دلار و رشد ۳۹درصدی، پاکستان با ۳۰۰هزار تن به ارزش ۳۲۴.۵میلیون دلار و رشد ۲۹۸درصدی، عمان با ۲۶۲هزار تن به ارزش ۳۲۳.۳میلیون دلار و رشد ۳۲درصدی، قزاقستان با ۱۷۳هزار تن به ارزش ۷۶.۲میلیون دلار و رشد ۱۶۷درصدی و عراق با فروش ۳۹هزار تن به ارزش ۵۴.۷میلیون دلار و کاهش ۶۱درصدی هفت تامین‌کننده کالاهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان در چهار ماه نخست امسال بودند. 

همچنین بنابر آمار اعلامی از سوی گمرک، قطر با فروش ۷۰۲تن کالا به ارزش ۱۳.۸میلیون دلار و رشد ۲۰۸درصدی، جمهوری آذربایجان با ۸.۶هزار تن به ارزش ۱۳.۵میلیون دلار و رشد ۲۵درصدی، ترکمنستان با ۱۸.۲هزار تن به ارزش ۱۰.۶میلیون دلار و کاهش ۲۳درصدی، افغانستان با ۶.۴هزار تن به ارزش ۷میلیون و ۳۲۶هزار دلار و رشد ۱۳۵درصدی، کویت با ۱.۳هزار تن کالا به ارزش ۳میلیون دلار و کاهش ۲۶درصدی، ارمنستان با ۱.۵هزار تن به ارزش ۲.۸میلیون دلار و کاهش ۷۱ درصدی و عمان با فروش ۲۸تن کالا به ارزش ۵۱۳هزار دلار و رشد ۸درصدی نسبت به چهار ماهه نخست سال قبل در رتبه‌های بعدی تامین کالا در بین همسایگان ایران قرار دارند. مطابق آمارهای مقدماتی گمرک ایران، در چهار ماه منتهی به تیر امسال صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید، همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۳۵میلیون و ۶۵۶هزار تن و به ارزش ۱۷میلیارد و ۲۴۰میلیون دلار بوده است. در عین حال، میزان واردات کشور نیز در این مدت، ۱۱میلیون و ۱۵۹هزار تن و به ارزش ۱۷میلیارد و ۲۴۰میلیون دلار ثبت شده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران