شماره امروز: ۵۴۷

| | |

احتراما پیرو درج خبری با عنوان «مقصر برنج‌های باران زده کیست؟» که در روز 8 مرداد 1401 روی خروجی روزنامه تعادل قرار گرفت

جناب آقای حضرتی

مدیر مسوول محترم روزنامه تعادل 

موضوع: روشنگری

   

با سلام؛ 

احتراما پیرو درج خبری با عنوان «مقصر برنج‌های باران زده کیست؟» که در روز 8 مرداد 1401 روی خروجی روزنامه تعادل قرار گرفت به استحضار می‌رساند؛ این موضوع مرتبط با شرح وظایف این سازمان نبوده و تاکنون بخشنامه یا دستورالعملی پیرامون موضوع مطروحه از جانب این سازمان صادر نگردیده است لذا مراتب می‌بایست از ناحیه سایر مراجع ذیربط پیگیری گردد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران