شماره امروز: ۵۴۷

رییس کنفدراسیون صادرات ایران:

| | |

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه هیچ‌کدام از اهداف تجمیع وزارت بازرگانی و صنایع محقق نشد، گفت: با توجه به بدتر شدن شرایط تجمیع این دو وزارتخانه، در واقع این ادغام به نفع اقتصاد ایران نبود.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه هیچ‌کدام از اهداف تجمیع وزارت بازرگانی و صنایع محقق نشد، گفت: با توجه به بدتر شدن شرایط تجمیع این دو وزارتخانه، در واقع این ادغام به نفع اقتصاد ایران نبود.

محمد لاهوتی خبرگزاری فارس با تأکید بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: پیش از هر اقدامی در ابتدا باید آسیب‌شناسی شود که به چه دلیل در 2 دولت و سه دوره چهار ساله پی در پی هر 2 دولت به دنبال تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و عملا به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند.  وی افزود: اگر به گذشته، عملکرد و تجربه 10 ساله ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع نگاه کنیم در ابتدا باید بررسی شود که هدف قانوگذار و سیاست‌گذار از تجمیع چه بوده و آیا اهداف مورد نظر محقق شده است یا خیر؟ 

رییس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: آنچه که در بحث ادغام وزارتخانه‌ها در دهه 90 مطرح شد فراخی و بزرگی دستگاه‌های اجرایی و مخصوصا دولت بود و برای سبک‌سازی و چابک شدن دولت، مجلس اقدام به ادغام وزارتخانه‌ها کرد و در آن زمان حدود دو تا سه وزارتخانه را کاهش داد و در یکدیگر ادغام کرد.  وی اظهار داشت: هدف اول از این ادغام‌ها این بود که با این کار یک وزارتخانه در وزارتخانه همگن با خود ادغام شود و با این اقدام کاهش تعداد پرسنل و تجمیع اماکن در وزارتخانه‌ها حاصل شود و در نتیجه با کوچک شدن، دولت بتواند خدمتگزاری کنند. 

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه هدف دوم از ادغام‌ها وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای در وزارت صمت عنوان شده بود، گفت: هدف سوم مورد نظر دولت از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع تنظیم بازار و حمایت از حقوق  مصرف‌کننده بود. وی افزود: اما وقتی در هر سه هدف یاد شده به عملکرد 10 سال گذشته وزارت ادغام شده صنعت، معدن و تجارت نگاه می‌کنیم متاسفانه نه کوچک شدن دولت را می‌بینیم و نه شاهد کوچک و محدودتر شدن امکان هستیم و نه از نظر تصمیم‌گیری‌ها در قالب تصمیم‌گیری واحد به نفع اقتصاد ایران اتفاقی را دیده‌ایم و نکته بعدی که خدمات در تنظیم بازار و حقوق مصرف‌کننده به مراتب نسبت به گذشته کاهش یافته و شرایط این بخش بدتر شده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران