شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، خودروسازان در مجموع بیش از ۷۶ هزار دستگاه خودرو تولید و بالغ بر ۸۳ هزار دستگاه خودرو را تجاری‌سازی کرده‌

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، خودروسازان در مجموع بیش از ۷۶ هزار دستگاه خودرو تولید و بالغ بر ۸۳ هزار دستگاه خودرو را تجاری‌سازی کرده‌ و فروخته‌اند که بیانگر پیشی گرفتن فروش از تولید است. بررسی آخرین وضعیت فروش خودرو نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه سال جاری در مجموع ۷۶ هزار و ۳۹۶ دستگاه خودرو تولید و برای ۸۳ هزار و ۶۲ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر شده است.به گزارش «خبرگزاری مهر» از این میزان سهم ایران خودرو در بخش تولید ۴۰ هزار و ۸۰۵ دستگاه خودرو بوده و با تکمیل تعدادی از خودروهای ناقص، در مجموع ۴۳ هزار و ۵۰۲ دستگاه خودرو فروخته است؛ همچنین سهم سایپا نیز در بخش تولید ۲۶ هزار و ۳۸۵ دستگاه خودرو بوده که با تکمیل تعدادی از خودروهای ناقص، در مجموع برای ۲۹ هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر کرده است؛ همچنین سهم پارس خودرو (زیر مجموعه سایپا) در بخش تولید ۹ هزار و ۶۹۰ دستگاه خودرو بوده که در مجموع ۱۰ هزار و ۳۸۱ دستگاه خودرو فروخته شده است. بنابراین ایران خودرو در اردیبهشت ماه ۲ هزار و ۶۹۷ دستگاه خودرو، سایپا ۲ هزار و ۷۹۴ دستگاه خودرو و پارس خودرو ۶۹۱ دستگاه خودرو را تکمیل و تجاری‌سازی کرده‌اند.بررسی جزییات آمار مربوط به تولید و فروش نشان می‌دهد که ایران خودرو در اردیبهشت ماه ۲۳ هزار و ۲۴۰ دستگاه محصولات خانواده پژو، ۸ هزار و ۲۵۸ دستگاه محصولات خانواده سمند، ۴ هزار و ۳۰۳ دستگاه دنا، ۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه رانا، هزار و ۸۴ دستگاه تارا، هزار و ۲۱۱ دستگاه هایما و پنج دستگاه از سایر محصولات خود را تولید کرده است.در مقابل نیز ۳۰ هزار و ۳۶۵ دستگاه از گروه پژو، هزار و ۶۴۶ دستگاه از همگروه سمند، ۴ هزار و ۸۰۷ دستگاه از دنا، ۴ هزار و ۴۶۳ دستگاه از رانا، ۹۸۴ دستگاه از تارا و هزار و ۲۳۷ دستگاه نیز از هایما فروخته است.سایپا نیز در این ماه ۳ هزار و ۲۳۹ وانت پراید (سایپا ۱۵۱) تولید کرده و ۴ هزار و ۷۸ دستگاه از این محصول را تجاری‌سازی کرده است. همچنین ۱۸۰۰ دستگاه شاهین تولید و هزار و ۵۰۹ دستگاه از آن فروخته است. همچنین در مجموع ۲۱ هزار و ۳۴۶ دستگاه از محصولات خانواده X۲۰۰ (تیبا، ساینا و کوییک) به تولید رسانده است. این خودروساز ۲۳ هزار و ۵۹۲ دستگاه از محصولات این خانواده را در این ماه تجاری‌سازی کرده است.در اردیبهشت ماه ۵ هزار و ۲۲۵ دستگاه مربوط به محصولات گروه  Q۲۰۰ بوده و در آمار فروش نیز تعداد ۵ هزار و ۹۱۶ دستگاه از این محصولات دیده می‌شود. در این ماه ۴ هزار و ۴۲۳ دستگاه کوییک معمولی دنده‌ای و ۴۲ دستگاه کوییک پلاس اتوماتیک تولید شده که همه آنها فروخته شده است. پارس خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۱ در بخش ساینا و کوییک S تولید و فروشی نداشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران