شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» از جزییات کالاهای اساسی در مهم‌ترین بنادر کشور گزارش می‌دهد

| | |

میزان کالاهای مانده در گمرک اعلام شد. بنابرآمارهای اعلامی به «تعادل»، موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرک به 4 میلیون و 154 هزار تن می‌رسد.

تعادل | فرشته فریادرس |

میزان کالاهای مانده در گمرک اعلام شد. بنابرآمارهای اعلامی به «تعادل»، موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرک به 4 میلیون و 154 هزار تن می‌رسد. رقم اعلامی، صورت وضعیت کالاهای اساسی در انبارهای بندری، شناورهای پای اسکله و محموله کشتی‌های منتظر در لنگرگاه تا ۱۷ خردادماه سال جاری است. جزییات آمارها حاکی از این است که موجودی کالاهای اساسی در ۱۳ بندر به بیش از ۲.۹ میلیون تن می‌رسد و حدود ۱.۱ میلیون تن کالا نیز در شناورهای کنار اسکله و منتظر در لنگرگاه هستند. از حجم حدود سه میلیون تن کالای اساسی، ۳۶۰.۷ هزار تن گندم، ۱.۵ میلیون تن ذرت، ۱۴۶.۸ هزار تن جو، ۱۷۸.۱ هزار تن سویا، ۵۲.۸ تن برنج، ۶۲ هزار تن شکر، ۳۲۱.۲ هزار تن روغن خام و ۳۲۵.۵ هزار تن دانه‌های روغنی است. تفکیک این میزان کالاهای مانده در گمرک به تفکیک بنادر نشان می‌دهد، ۲.۱ میلیون تن در «بندر امام خمینی» ۳۳۰.۱ هزارتن «امیرآباد»، ۱۶۷.۳ هزار تن «نوشهر»، ۶۲.۴ هزار تن «انزلی»، ۲۱۹.۸ هزار تن «شهید رجایی»، ۲.۴ هزار تن «بوشهر»، ۱۷.۱ هزار تن «چابهار»، ۲۲.۴ هزار تن «آستارا»، ۲۱.۸ هزار تن «فریدون کنار»، ۲.۸ هزار تن «شهید باهنر»، ۷۰ تن لنگه و ۸۲ تن در «بندر خرمشهر» موجود است.

    کالاهای اساسی به روایت آمار

براساس تحلیل آمارهای گمرک، مجموع کالاهای اساسی شامل موجودی، پای اسکله، و منتظر در لنگرگاه 4 میلیون و 154هزار و 227 تن است. همچنین مجموع کالاهای اساسی موجود در شناورهای پای اسکله 263 هزار و 840 و موجودی شناورهای منتظر در لنگرگاه‌ها 902 هزار و 982 تن است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، موجودی کالا در بنادر از حدود سه میلیون تن در ۱۱خردادماه به دو میلیون و ۹۸۷ هزار تن رسیده که تقریبا تغییر چندانی نداشته اما تعداد شناورها از ۲۶ به ۳۳ فروند افزایش یافته است. به‌طوری که آمارهای ارایه شده از سوی لطیفی سخنگوی گمرک به «تعادل» حاکی از این است که در حال حاضر ۱۲ فروند شناور کنار اسکله قرار دارند که حاوی 263.840 هزارتن کالاهای اساسی است که این میزان در آمار قبل ۲۱۷.۹ هزار تن بوده است. همچنین حجم کالاهای موجود در شناورهای منتظر در لنگرگاه از ۶۸۳.۶ هزار تن به ۹۰۲.۲ هزار تن افزایش داشته است.

    موجودی کالاها به تفکیک بنادر

رصد آمارها حاکی از این است که در «بندر امیرآباد» در مازندران جمعا 6 فروند کشتی در حال تخلیه یا در صف هستند که یک فروند شناور شامل جو به تناژ 6 هزار و 108 تن درکنار اسکله و در حال تخلیه بوده و 4 فروند شناور شامل ذرت با 12 هزار و 273تن و یک فروند شناور با5 هزار تن روغن منتظر در لنگرگاه برای تخلیه هستند. در اماکن بنادری آن نیز جمعا 330هزار و 172تن کالای اساسی که شامل 22هزار و 675تن گندم، 195هزار و 25تن ذرت، 67هزار و 905تن جو، 143تن سویا، 44هزار و 424تن روغن خام است در حال انجام تشریفات ترخیص هستند. همچنین بنابر آمار گمرک، در «بندر نوشهر» نیز 167هزارو 305تن کالای اساسی شامل: « ۱۳۸ هزار و ۶۸۹ تن ذرت، 18 هزار و 832 تن جو و ۹ هزار و ۹۹۴ تن روغن خام» وجود دارد که در حال انجام تشریفات ترخیص هستند و یک فروند شناور با دو هزار و 750 تن ذرت نیز منتظر مقدمات تخلیه کالا در این بندر است. در «بندر انزلی» نیز موجودی کالای اساسی شامل «10 هزار و 577 تن گندم، 13 هزار و 638 تن ذرت، 28 هزار و 445 تن جو، ۶۸ تن برنج، 9هزار و713 تن روغن خام و ۲۲ تن دانه‌های روغنی» است، که مجموع آن به 62 هزار و 463 تن می‌رسد.  اما در مهم‌ترین بندر استان خوزستان، چه میزان کالای اساسی موجود است؟ تحلیل آمارها حکایت از این دارد که در «بندر امام خمینی (ره) »، 272 هزار و 748 تن گندم، یک میلیون و 170 هزار و 527 تن ذرت، 4 هزار و 501 تن جو، 177 هزار و 972 تن سویا، هزار و ۱۹۱ تن برنج، 62 هزار و 15 تن شکر، 126 هزار و 346 تن روغن خام و 325 هزار و 453 تن دانه‌های روغنی در انبارهای سازمان بنادر موجود است که تشریفات ترخیص آن آغاز شده است. مجموع این کالاها به ۲ میلیون و 140 هزار و 771 تن می‌رسد. همچنین جزییات آمارها نشان از این دارد که 11شناور با « 56هزار و 272تن گندم، 80هزار و 727تن ذرت، 50هزار تن سویا، 53هزار و 879تن دانه‌های روغنی و 7هزار و 826تن شکر» در حال تخلیه و 8 شناور با « 135هزار و 290تن گندم، 205هزار و 877تن ذرت، 61هزار و 137تن سویا و 125هزار و 113تن دانه‌های روغنی» نیز منتظر تخلیه کالاهای خود در این بندر هستند.  موجودی کالاهای اساسی «بندر شهید رجایی» در استان هرمزگان، تا هفدهم خردادماه سال جاری، نیز گویای این است که 38هزار و910 تن گندم، 6هزار تن ذرت، 44 هزار و 240 تن برنج و 130 هزار و 728 تن روغن خام موجود است که مجموع کالاهای اساسی موجود در این بندر به 219 هزار و 868 تن می‌رسد. همچنین بنابر آمارها، 5شناور با 221هزار و 537تن گندم نیز منتظر قرار گرفتن در مسیر تخلیه کالاهای خود در این بندر هستند. در «بندر چابهار» نیز 17 هزار و 101 تن انواع کالای اساسی شامل 12 هزار و 826 تن ذرت و 4 هزار و 275 تن برنج در حال انجام تشریفات ترخیص هستند و چهار شناور نیز تا این تاریخ در صف یا در حال تخلیه هستند که 2 شناور با 9هزار و 32 تن برنج درحال تخلیه و 2شناور نیز با 134هزار تن گندم در لنگرگاه منتظر تخلیه است.  موجودی انواع کالاهای اساسی در «بندر بوشهر» ۲ هزار و 405 تن، ۲۲ هزار و ۴۶۳ تن در «آستارا»، ۲۱ هزار و ۸۲۵ تنی در «فریدون کنار»، ۷۰ تن در «بندر لنگه»، ۲ هزار و ۸۸۰ تن در «بندر شهید باهنر» و ۸۲ تنی در «بندر خرمشهر» اعلام شده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران