شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بررسی وضعیت تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سال حاکی از آن است تعهدات معوق دو شرکت خودروساز 81 درصد کاهش داشته است.

بررسی وضعیت تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سال حاکی از آن است تعهدات معوق دو شرکت خودروساز 81 درصد کاهش داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس بررسی آمار تولید خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور حاکی از آن است که تولید خودروی ناقص از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش ۵۶ درصدی همراه بوده است. تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۲۲ هزار و ۳۴۶ دستگاه بود که به ۵۴ هزار و ۱۷۶ دستگاه در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین تعداد تعهدات کل دو شرکت خودروساز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با کاهش ۲۵ درصدی همراه بوده است. تعداد تعهدات معوق دو شرکت خودروساز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با کاهش ۸۱ درصدی همراه بوده است. تعهدات معوق دو خودروساز درسال ۱۴۰۰ در مجموع ۶۲ هزار و ۵۱۳ دستگاه خودرو بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۱۱ هزار و ۶۵۲ دستگاه خودرو کاهش یافته است. تعداد خودروی فاکتور شده دو شرکت خودروساز ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش ۲۳ درصدی همراه بوده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران