شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان موفق به دریافت گواهی مدیریت سبز در شاخص مدیریت پسماند از سوی شهرداری اصفهان شد.

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان موفق به دریافت گواهی مدیریت سبز در شاخص مدیریت پسماند از سوی شهرداری اصفهان شد. مدیر دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی آبفای استان اصفهان با تاکید بر اجرای شاخص‌های مدیریت پسماند در آبفا گفت: یکی از مولفه‌های اصلی مدیریتی در سازمان‌ها وشرکت‌ها توجه به اجرای شاخص‌های مدیریت سبز است. سعیده سعیدی افزود: مدیریت سبز شامل ۶ شاخص است که یکی از شاخص‌های اصلی آن مدیریت پسماند است و سال گذشته با همکاری شهرداری در ستاد مرکزی آبفای استان اصفهان به اجرا درآمد. وی اعلام کرد: به دنبال اجرای دقیق مدیریت سبز در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بیش از پیش تفکیک زباله، کاغذ، شیشه، بطری‌های پلاستیکی و قوطی‌های فلزی با سایر پسماندها در دستور کار قرار گرفت و زباله‌های تفکیک شده به بازیافت‌کنندگان کاغذ، مقوا، پلاستیک، فلزات و شیشه در شهرداری تحویل داده شد. مدیر دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی آبفای استان اصفهان گفت: به منظور اجرای دقیق مدیریت پسماند، کلیه اتاق‌ها در ستاد مرکزی مجهز به سطل بازیافت کاغذ شدند و در راهروها و آبدارخانه‌ها هم سطل مخصوص بازیافت تعبیه شده است. سعیدی عنوان کرد: در سال جاری برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای مدیریت سبز در زمینه مدیریت پسماند در مناطق ششگانه آبفای شهر اصفهان و سایر مناطق خودگردان در سطح استان نیز در دستور کار قرار دارد. شایان ذکر است ۶ شاخص مدیریت سبز شامل «مدیریت مصرف انرژی»، «مدیریت مصرف آب»، «مدیریت پسماند»، «مصرف سوخت وسایل نقلیه»، «ساختمان و تجهیزات» و «آموزش و فرهنگ‌سازی» است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران