شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در خبر روز گذشته با عنوان «تامین50درصدسرویس موردنیازمدارس درالبرز» به جای عکس حجرگشت مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز عکس وزیر

در خبر روز گذشته با عنوان  «تامین50درصدسرویس موردنیازمدارس درالبرز» به جای عکس حجرگشت مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز  عکس وزیر آموزش و پرورش قرار داده شده، در حالی که اخبار فوق بر اساس صحبت های مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز منعکس شده است. بدین وسیله توضیحات زیر جهت تنویر افکارعمومی منتشر می شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران