شماره امروز: ۵۴۷

گمرک اعلام کرد

| | |

طبق اعلام گمرک ایران، تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه امسال از مرز ۷۲ میلیارد دلار گذشته است. گمرک جزییات تجارت خارجی ایران در 9 ماه اول امسال را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، ‌

طبق اعلام گمرک ایران، تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه امسال از مرز ۷۲ میلیارد دلار گذشته است. گمرک جزییات تجارت خارجی ایران در 9 ماه اول امسال را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، ‌از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ۱۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۲ میلیارد و 100 میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث وزن ۱۱ درصد و از لحاظ ارزش ۳۸ درصد رشد نشان می‌دهد که در صورت ادامه روند تجارت کنونی تجارت خارجی کشورمان تا پایان سال به ۹۸میلیارد دلار خواهد رسید.همچنین از کل تجارت صورت گرفته ۹۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن آن به ارزش ۳۵ میلیارد و 100 میلیون دلار به صادرات اختصاص دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۸ درصد و از لحاظ ارزش ۴۰ درصد افزایش داشته است که این میزان از کل صادرات یک ساله سال ۹۹ بیشتر شده است که انتظار داریم به حفظ روند صادرات، این میزان تا پایان سال به ۴۷میلیارد دلار برسد. رشد صادرات غیرنفتی در حالی ثبت شده که محصولات پتروشیمی با ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران در ۹ ماهه سال‌ جاری بوده که ۴۶ درصد از وزن و ۴۲ درصد از ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده است و رشد ۴۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.در رابطه با عمده مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی نیز چین با ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، نخستین شریک تجاری ایران بوده است و پس از آن عراق با ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و یکصد میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و افغانستان با ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در رده‌های بعدی قرار گرفتند.درخصوص آمار واردات کالا در ۹ ماهه سال جاری نیز در این مدت ۳۰ میلیون و 100 هزار تن کالا به ارزش ۳۷ میلیارد دلار وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۲۰ درصد و از نظر ارزش ۳۷ درصد رشد داشته است.امارات متحده عربی با ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، چین با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، آلمان با ۵۹۳ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و سویس با یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پنج کشور عمده طرف معامله واردات با ایران بودند. از مجموع کالای وارداتی به کشور در مدت یادشده ۲۳ میلیون و 100 هزار تن آن به ارزش ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد که ۳۲ درصد در وزن و ۶۱ درصد در ارزش رشد داشته است. همچنین رشد ۷۶ درصدی ترانزیت کالاهای خارجی از قلمرو ایران در این مدت اتفاق افتاده که در ۹ ماهه امسال ۹ میلیون و ۱۵۸ هزار تن کالا از خاک کشورمان ترانزیت شده است و در این گزارش پیش‌بینی شده که تا پایان سال به ۱۲میلیون و ۴۰۰هزار تن کالای عبوری از کشور برسد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران