شماره امروز: ۵۴۷

| | |

طی چند سال اخیر، یکی از بخش‌هایی که چندان از ثبات لازم برای شروع هر گونه کسب و کار برخوردار نبوده،

طی چند سال اخیر، یکی از بخش‌هایی که چندان از ثبات لازم برای شروع هر گونه کسب و کار برخوردار نبوده، بخش تجارت خارجی بوده است. واقعیت این است که برای شروع هر گونه کسب و کار موفق در بازار ایران بدون شناخت از فضای کسب و کار تجارت خارجی اعم صادرات و واردات بسیار شکننده و سخت است. به دلیل ویژگی ساختار تولیدات صنعتی ایران به جهت تنوع پایین، وابستگی بازار داخلی به واردات رسمی و غیررسمی و همچنین تامین نیاز مصرفی کشورهای پیرامون از محل صادرات، بخش زیادی از کسب و کارهای کشورمان خواه ناخواه با تجارت خارجی پیوند خورده است. این مساله باعث شده هرگونه تغییر در محیط تجارت خارجی ایران، شاهد تاثیر این تغییرات در سایر کسب و کارهای تولیدی و خدماتی مرتبط باشیم. یکی از منابع اطلاعاتی مهم و کاربردی جهت شناخت فضای تجارت خارجی کشور، آشنایی با مجموعه مقررات صادرات و واردات جاری کشور است. امسال هم همانند سنوات گذشته کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۰ توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر و در اختیار علاقه‌مندان دسترسی به اطلاعات تولید و تجارت قرار گرفته است. این کتاب تنها مرجع قانونی و معتبر اطلاعات مقررات صادرات و واردات ایران در نیمه دوم سال و همزمان با شروع کار دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران برای کلیه فعالین حوزه گمرکی، امور صادرات، واردات، بیمه و حمل و نقل می‌باشد. کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۰ از حیث ارایه کمی و کیفی از آخرین اطلاعات نرخ حقوق ورودی و قوانین مقررات جاری صادرات و واردات برای بیش از ۸ هزار قلم کالا را پوشش می‌دهد. مهم‌ترین اطلاعات قابل دسترس در این کتاب قوانین امور گمرکی و استانداردها و موافقت‌نامه‌های ترجیحی در تجارت دوجانبه و چندجانبه است. در این کتاب پاسخ پرسش‌هایی است که فعالین صادراتی و وارداتی برای رصد فضای کسب و کار در نیمه دوم سال و برای حل مشکلات خود با آن در ثبت سفارش کالا و تجارت مرزی مواجه هستند و آنگاه در منابع اطلاعاتی غیررسمی به‌دنبال پاسخ آن می‌گردند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران