شماره امروز: ۵۴۷

گمرک:

| | |

بنابر اعلام گمرک، طی دوماه شهریور و مهر یعنی استقرار دولت سیزدهم، ۹ میلیون و ۶۸۶هزار تن کالا به ارزش ۱۱میلیارد و ۱۰۸میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است.

بنابر اعلام گمرک، طی دوماه شهریور و مهر یعنی استقرار دولت سیزدهم، ۹ میلیون و ۶۸۶هزار تن کالا به ارزش ۱۱میلیارد و ۱۰۸میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم افزایش معناداری داشته به گونه‌ای که در رویه واردات در ماه‌های شهریور و مهر نسبت به معدل واردات در پنج ماه نخست به ترتیب ۹۵درصد و ۳۹درصد در ارزش و ۹۲ و ۵۸ درصد در وزن، کالای بیشتری ترخیص قطعی شده است و این رشد در صادرات هم کاملا محسوس بوده و رکورد صادرات ماهیانه در مهر ماه شکسته شد. 

سید روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: در پنج ماهه نخست امسال ۱۳میلیون و ۸۱۹هزار تن کالای وارداتی به ارزش ۱۶میلیارد و ۶۳۱میلیون دلار به صورت قطعی از گمرکات کشور ترخیص شد و در همین مدت نیز ۴۵میلیون و ۴۷۲هزار تن کالا به ارزش ۱۷میلیارد و ۶۶۱میلیون دلار نیز به کشورهای دیگر صادر شد. وی افزود: متوسط ماهانه واردات کالا در پنج ماهه نخست امسال دومیلیون و ۷۶۴هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۳۲۶میلیون دلار بوده است، اما آمارها نشان می‌دهد در دو ماه اخیر با جهش در ترخیص کالاهای وارداتی و صادرات کالاهای ایرانی در دولت سیزدهم مواجه شدیم.

 سخنگوی گمرک اعلام کرد: در ماه‌های شهریور و مهر یعنی استقرار دولت سیزدهم، ۹میلیون و ۶۸۶هزار تن کالا به ارزش ۱۱میلیارد و ۱۰۸میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شد و۲۹میلیون و ۷۰۹هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۹میلیارد و ۴۱۳میلیون دلار نیز به سایر کشورها صادر شد. 

وی افزود: از این میزان پنج میلیون و ۳۱۹هزار تن کالای وارداتی به ارزش ۶میلیارد و ۴۹۰میلیون دلار مربوط به شهریور و چهار میلیون و ۳۶۷هزار تن به ارزش چهار میلیارد و ۶۱۸میلیون دلار مربوط به مهر ماه است که از لحاظ وزنی در شهریور ۹۲درصد و در مهر ۵۸درصد و از لحاظ ارزش نیز در شهریور ۹۵درصد و در مهر ۳۹ درصد واردات کالاهای مورد نیاز کشور نسبت به متوسط پنج ماهه نخست بیشتر از گمرکات کشور ترخیص شده است. 

لطیفی در خصوص جهش در صادرات در دولت سیزدهم گفت: آهنگ صادرات از آغاز سال ۱۴۰۰نسبت به سال۹۹ رشد فزاینده‌ای داشته و با وجود رشد صادرات و بازگشت آن به شرایط قبل از همه‌گیری کرونا، این رشد در دو ماه استقرار دولت سیزدهم آهنگی سریعتر به خود گرفته است.

بنابر آمار این مقام مسوول در گمرک، در پنج ماه نخست امسال ۴۵ میلیون و ۴۷۴هزار تن کالا به ارزش ۱۷میلیارد و ۶۶۱ میلیون دلار از کشور با متوسط ماهانه ۹میلیون و ۹۵هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۵۳۲میلیون دلار صادر شده بود در صورتی که با اضافه شدن میزان کالاهای صادراتی در دو ماه شهریور و مهر به میزان ۲۹میلیون و ۷۰۹هزار تن کالا به ارزش ۹میلیارد و ۴۱۳میلیون دلار، سرجمع صادرات هفت ماهه کشور به ۷۵میلیون و ۱۸۳هزار تن به ارزش ۲۷میلیارد و ۷۴میلیون دلار رسید. 

سخنگوی گمرک همچنین اعلام کرد: صادرات کشور در شهریور ماه ۱۴میلیون و ۵۲۲هزار تن به ارزش چهار میلیارد و ۱۴۵میلیون دلار و در مهر ماه ۱۵میلیون و ۱۸۷هزار تن به ارزش پنج میلیارد و ۲۶۸میلیون دلار بوده است که نسبت به متوسط ماهانه صادرات در پنج ماهه نخست، در شهریور ۶۰درصد در وزن و ۱۷درصد در ارزش و در مهر ماه ۶۷درصد در وزن و ۴۹درصد در ارزش افزایش و جهش صادرات را شاهد بودیم به گونه‌ای که صادرات مهر ماه رکورد تازه‌ای را در صادرات کشور جابه‌جا کرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران