شماره امروز: ۵۴۷

روند ورود وخروج کالا در ماه پایانی تابستان نشان می‌دهد

| | |

آمارهای منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد، در شهریور امسال ۱۹ میلیون و ۸۴۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان تبادل شد

آمارهای منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد، در شهریور امسال ۱۹ میلیون و ۸۴۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان تبادل شد که نسبت به مردادماه، ۱۳۵ درصد در وزن و ۹۸درصد در ارزش رشد داشته است. بنابر آمار گمرک، سرجمع تجارت غیر نفتی کشور در رویه‌های صادرات و واردات در ششمین ماه سال 1400 از لحاظ وزنی 19 میلیون و 841 هزار تن به ارزش 10 میلیارد و 635میلیون دلار بوده است که سهم صادرات در این ماه (31روز)، 14 میلیون و 522هزار تن به ارزش چهار میلیارد و 145 میلیون دلار بوده است که نسبت به صادرات کشور در شهریور ماه سال 99 از لحاظ وزنی 75درصد و از لحاظ ارزش نیز رشد 56 درصدی داشته است. مطابق آمار، صادرات کشور در شهریور نسبت به مرداد ماه امسال با رشد 103 درصدی در وزن و 25 درصدی در ارزش همراه بوده است. سید روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک در خصوص مقاصد کالاهای ایرانی در شهریور ماه با ارایه آمار اعلام کرده که ترکیه با پنج میلیون و 839 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 202 میلیون دلار با رشد هزار و 512 درصدی در وزن و 553 درصدی در ارزش نسبت به ماه گذشته و رشد یک هزار و 420درصدی در وزن و 696 درصدی در ارزش نسبت به شهریور سال گذشته در رتبه نخست قرار گرفت. براساس آمارها، بعد از ترکیه، کشور عراق با یک میلیون و 863 هزار تن کالا به ارزش 677 میلیون دلار با رشد 30 درصدی در وزن و 19 درصدی در ارزش نسبت به شهریور سال 99 و رشد 72 درصدی در وزن و 86 درصدی در ارزش کالاهای صادراتی ایران نسبت به مرداد ماه در رتبه دوم قرار دارد.به گفته لطیفی، کشور چین که در ماه‌های گذشته در رتبه نخست مقاصد صادراتی ایران قرار داشت در شهریور ماه با دو میلیون و 509 هزار تن به ارزش 668 میلیون دلار در رتبه سوم قرار گرفت، صادرات کشورمان به چین در شهریور رشد 11 درصدی در وزن و کاهش یک درصدی در ارزش را نسبت به شهریور سال 1400 داشته است اما نسبت به مرداد ماه امسال 3 درصد در وزن رشد و 56 درصد در ارزش کاهش داشته است. همچنین مطابق آمارها، امارات هم با 807 هزار تن کالا به ارزش 331 میلیون دلار با کاهش 33 درصدی در وزن و 12 درصدی در ارزش نسبت به شهریور 99 و رشد 115 درصدی در وزن و 16 درصدی در ارزش نسبت به ماه گذشته در رتبه چهارم قرار گرفت و نهایتا افغانستان با 351هزار تن خرید کالا از ایران به ارزش 144میلیون دلار در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور سال قبل 50درصد در وزن و 39درصد در ارزش کاهش داشته است و نسبت به ماه قبل 3 درصد در وزن کاهش و 13 درصد در ارزش افزایش را شاهد بودیم.

     وضعیت واردات در ماه شهریور

در مقابل آمارهای منتشر نیز نشان می‌دهد، در 31 روز شهریور ماه امسال پنج میلیون و 319 هزار تن کالا به ارزش 6 میلیارد و 490میلیون دلار به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شد که نسبت به واردات در شهریور ماه سال 99 از لحاظ وزن 92درصد و از لحاظ ارزش 107درصد رشد داشته است. اما در مقایسه با مردادماه 1400 رشد 306 درصدی در وزن و 216 درصدی در ارزش را نشان می‌دهد. که این امر با اهتمام دولت مردمی سیزدهم و هماهنگی‌های صورت گرفته برای تامین نیازهای اساسی و ضروری کشور صورت چشم‌گیری در شهریور ماه داشته است.  رصد آمار گمرک حاکی از این است که امارات با یک میلیون و 485هزار تن به ارزش یک میلیارد و 914 میلیون دلار نسبت به مردادماه رشد 303 درصدی در وزن و 169 درصدی در ارزش و نسبت به شهریور سال قبل 254 درصد در وزن و 142 درصد در ارزش رشد داشته است چین با 418 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 433 میلیون دلار نسبت به ماه قبل رشد 229 درصدی در وزن و 201 درصدی در ارزش را تجربه کرده است، ترکیه با 540 هزار تن کالا به ارزش 641 میلیون دلار رشد 73 درصدی در وزن و 76 درصدی در ارزش صادرات به ایران را نسبت به مردادماه را داشته، سوییس با 371 هزار تن کالا به ارزش 328 میلیون دلار نسبت به مرداد ماه رشد 1750 درصدی در وزن و 893 درصدی در ارزش را به خود اختصاص داده است و آلمان با 44 هزار تن کالا به ارزش 237 میلیون دلار کاهش 81 درصدی در وزن و رشد 35 درصدی در ارزش کالاهای معامله شده برای بازار ایران را نسبت به مرداد ماه داشته است.لطیفی در خصوص کالاهای عبوری از ایران در ششمین ماه سال گفت: در شهریور ماه امسال یک میلیون و 129 هزار تن کالا ی خارجی از مسیر ایران عبور کرده است که نسبت به کالای عبوری از کشورمان در مرداد ماه 16 درصد رشد و نسبت به شهریور 99 رشد 63 درصدی داشته است و این میزان کالای عبوری از ایران بیشترین حد نصاب در ماه‌های اخیر است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران