شماره امروز: ۵۴۷

بررسی آمارها نشان می‌دهد

| | |

کسری تراز تجاری محصولات کشاورزی در سه ماه نخست امسال نسبت به میانگین 6 سال منتهی به 1398، برابر با 4.1 درصد بهبود یافته است.

کسری تراز تجاری محصولات کشاورزی در سه ماه نخست امسال نسبت به میانگین 6 سال منتهی به 1398، برابر با 4.1 درصد بهبود یافته است. مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، آمار تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی در 3 ماهه نخست سال 1400 را منتشر کرد. در این گزارش مقایسه‌ای بین آمار تهیه شده در مدت سه ماه گذشته با مدت مشابه سال‌های قبل نیز ارایه شده است. بر این اساس کسری تراز تجاری محصولات کشاورزی در سه ماه نخست امسال نسبت به میانگین شش سال منتهی به 1398، برابر با 4.1 درصد بهبود یافته است.

این مرکز با هدف اطلاع‌رسانی به فعالان بخش خصوصی و پژوهش‌گران این بخش، گزارش «آمار تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی در سه ماهه نخست سال 1400 و مقایسه آن با مدت مشابه سال‌های قبل» را منتشر کرده و با پردازش و تحلیل اطلاعات بخش کشاورزی و صنایع غذایی براساس داده‌های آماری گمرک سعی دارد دید و درک دقیقی از وضعیت کشاورزی کشور ارایه دهد. بر این اساس اطلاعات سه ماه نخست سال جاری با داده‌های مدت مشابه در هفت سال گذشته (سال‌های 93 الی 99) مورد مقایسه قرار گرفته و در آن واردات محصولات اساسی کشاورزی و صنایع غذایی، صادرات محصولات عمده کشاورزی و صنایع غذایی و تراز تجاری سه ماهه نخست سال 1400 با مدت مشابه سال‌های قبل نیز مقایسه شده است.

طبق آنچه در این گزارش آمده مقدار واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سه ماه نخست سال، 6 میلیون و 398 هزار تن با ارزش 3 میلیارد و 537 میلیون دلار بوده که به ترتیب از نظر وزن 75 درصد و از نظر ارزش 34 درصد کل واردات کشور را شامل می‌شود. ارزش واردات در این مدت 35.3 درصد بیشتر از سال قبل و در مجموع نیز 2.8 درصد کمتر از میانگین شش سال منتهی به سال 1398 بوده است.در همین بازه 3 ماهه، مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نیز معادل 2 میلیون 382 هزار تن و به ارزش یک میلیارد و 227 میلیون دلار بوده که از نظر وزن 8 درصد و از نظر ارزش 11.5 درصد کل صادرات کالاهای غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است. ارزش صادرات سه ماهه نخست سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.9 درصد و در مقایسه با متوسط شش سال منتهی به 1398 به میزان 11.2 درصد کاهش یافته است.تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نیز در سه ماه نخست سال جاری، منفی 2 میلیارد و 311 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 70 درصد افزایش نشان می‌دهد (ارزش صادرات 2 درصد کاهش و ارزش واردات 35.3 درصد افزایش داشته است) . از طرفی کسری تراز تجاری سه ماه نخست سال 1400 نسبت به میانگین شش سال منتهی به 1398 که منفی یک میلیارد و 422 میلیون دلار بوده، 4.1 درصد بهبود یافته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران