شماره امروز: ۵۴۷

مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک:

| | |

معاون فنی گمرک ایران گفت: به عنوان نماینده گمرک ایران این ادعا را دارم و این قول را می‌دهم که اگر وزارت راه و شهرسازی طی نامه مکتوبی به گمرک اعلام کند

معاون فنی گمرک ایران گفت: به عنوان نماینده گمرک ایران این ادعا را دارم و این قول را می‌دهم که اگر وزارت راه و شهرسازی طی نامه مکتوبی به گمرک اعلام کند « نسبت به ترخیص کامیون‌ها بدون بررسی سال ساخت، ارزش و بدون اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی اقدام کند»، ظرف حداکثر۴۸ ساعت، تمامی کامیون‌های وارداتی ترخیص و در اختیار صاحبان کالا قرار گیرد. مهرداد ارونقی در گفت‌وگو با «ایلنا» درباره اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه ١۵٠٠ دستگاه کامیون یک سال است که در گمرک معطل مانده‌ و ترخیص نمی‌شود، اظهار داشت: به نظر می‌رسد متصدیان ذیربط باید کمی دقیق‌تر به موضوعات ورود کنند و درخصوص مشکلات، دلایل مستندتری ارایه کنند. وزیر راه و شهرسازی به خوبی واقفند تنها سازمانی که همواره در رفع مشکلات ترخیص کامیون‌ها پیشقدم شد و حتی پیش نویس مصوباتی که مربوط به سازمان گمرک نمی‌شد را تنظیم و در اختیار وزارت راه گذاشت، گمرک بود و لاغیر. ارونقی ادامه داد: گمرک ایران با تنظیم و ارایه پیش‌نویس مصوبه بود که اختیار لازم را برای وزارت راه و شهرسازی گرفت تا از بروکراسی زاید اداری در این خصوص جلوگیری شود. باید توجه داشت طبق آیین نامه اجرایی مربوطه ترخیص کامیون‌های موضوع مصوبات، منوط به ارایه گواهی اسقاط است و تمام مجوزهای صادره تاکنون‌ به گمرکات اجرایی ابلاغ و اجرایی شده است. وی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در گمرک برای ماندگاری این کامیون‌ها وجود ندارد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد اسقاط کامیون و صدور مجوز مربوطه و سایر بروکراسی‌های مراجع ذیربط، مانع از ترخیص کالا شده است که این امر بدون تصریح به مشکل، به نادرست به گمرک نسبت داده شده است. معاون گمرک ایران افزود: همچنین ترخیص کامیون‌ها منوط به مجوز سازمان محیط زیست است و اخذ مجوزهای مربوطه فرآیند زمان‌بری است. وقتی مصوبه شورای عالی امنیت ملی درخصوص الزام دستگاه‌های دخیل در فرآیند تجارت خارجی به صدور مجوزهای قانونی ظرف ۷ روز اداری، از سوی دستگاه‌های مربوطه نادیده گرفته شده و اجرا نمی‌شود نباید انتظار داشت گمرک برای تسریع در کار، نسبت به ترخیص کامیون‌های وارداتی بدون مجوزهای قانونی اقدام کند. ارونقی با بیان اینکه در صورت آماده بودن مجوزها و اظهار کالا و پیگیری و اراده صاحب کالا هیچ مشکلی برای ترخیص کالا وجود ندارد، گفت: از گمرکات اجرایی تاکنون مشکلی منعکس نشده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران