شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شاتا |تعداد کارت‌های بازرگانی صادر شده در ۲ ماه نخست سال جاری با رشد ۶۳.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹، از ۶۶۱ فقره به یک هزار و ۸۲ فقره افزایش پیدا کرده است.

شاتا |تعداد کارت‌های بازرگانی صادر شده در ۲ ماه نخست سال جاری با رشد ۶۳.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹، از ۶۶۱ فقره به یک هزار و ۸۲ فقره افزایش پیدا کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، تعداد کارت‌های بازرگانی صادر شده در ۲ ماه نخست سال جاری با رشد ۶۳.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹، از ۶۶۱ فقره به یک هزار و ۸۲ فقره افزایش پیدا کرده است. همچنین در این مدت، تعداد ۲۴ پروانه فنی و مهندسی (رشد ۷۱.۴ درصدی)، ۳ جواز تأسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی و ۳۴ فقره جواز خدمات فنی و مهندسی (رشد ۲۱.۴ درصدی) صادر شده است. این در حالی است که تعداد پروانه‌های صنفی صادر شده در این بازه زمانی (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰) با ۲۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ به ۶۵ هزار و ۷۲۰ فقره کاهش پیدا کرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران