شماره امروز: ۵۴۷

از سوی گمرک صادر شد

| | |

ترخیص نسیه و درصدی نهاده‌های تولید کلید خورد. براساس اعلام معاون گمرک ایران، ترخیص نسیه نهاده‌های تولید اعم از «مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم یدکی و البته مواد اولیه تولید دارو و تجهیزات پزشکی»

تعادل -  گروه تجارت |

 ترخیص نسیه و درصدی نهاده‌های تولید کلید خورد. براساس اعلام معاون گمرک ایران، ترخیص نسیه نهاده‌های تولید اعم از «مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم یدکی و البته مواد اولیه تولید دارو و تجهیزات پزشکی» در دستور کار گمرکات اجرایی قرار گرفت. براساس توضیحات ارونقی، پیرو مصوبات چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به منظور بهبود فضای کسبوکار و در راستای تسهیل تجارت خارجی، گمرک ایران مکلف شده، نسبت به تسهیل و رفع موانع واردات نهاده‌های تولید (مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم یدکی) با برقراری امکان ترخیص کالا به صورت درصدی (با استفاده از ظرفیت مادة 7 قانون امور گمرکی) برای تأمین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام کند. این دستورالعمل کالاهایی مانند لوازم آرایشی، مبلمان، اسباب بازی، اشیای فانتزی و تزئینی، کریستال، ظروف سرامیکی، لوستر و آباژور و... به خصوص کالاهای گروه ۲۷ و ۴ را در بر نمی‌گیرد. 

      جزییات و شرایط ترخیص 

بر اساس بند یک مصوبه ابلاغی به گمرکات اجرایی در رابطه با ترخیص نسیه نهاده‌های تولید، گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر براساس پروانه بهره‌برداری اقدام کرده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی، بنام واحد مربوطه و صرفا با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه، با رعایت شرایط مقرر در این دستور العمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر کنند. براساس بند دو این مصوبه، تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی براساس پروانه تأسیس یا بهره‌برداری انجام خواهد شد. در بند سه این دستورالعمل آمده است که حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه پرداخت حقوق ورودی، شش ماه است، به‌طوری که از تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ تجاوز کند.

در بند دیگر این مصوبه اشاره شده که ترخیص درصدی کالا صرفا به کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولیدشده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرد و رأسا توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می‌شوند تعلق می‌گیرد.

در بند پنجم آمده است: تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا (پس از اخذ و ارایه کد رهگیری‌ بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد) و بدون اخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده انجام می‌شود. در همین رابطه چنانچه ردیف تعرفه کالا جزو لیست اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ترخیص درصدی موضوع مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باشد ارایه کدرهگیری بانک جهت استفاده از تسهیلات ترخیص نسیه نیز الزامی نیست.  اما در بند ۶ این دستورالعمل ذکر شده، در صورتی‌که محموله‌های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، تعداد، ارزش مشابه باشند، گمرک می‌تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی‌‌‌- در صورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه متعلقه‌‌‌- در گمرک نگهداری و محموله‌های دیگر را به صورت نسیه ترخیص کند. همچنین براساس بند دیگری از این مصوبه، متقاضی استفاده از تسهیلات ترخیص کالا به صورت نسیه، نباید در زمره بدهکاران موضوع ماده هفت (۷) قانون امور گمرکی یا صاحبان کالای مشمول توقیف اموال توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی باشد. در‌بندی دیگری از این دستورالعمل به این موضوع اشاره شده که در ترخیص درصدی هر مورد، نسبت به ترخیص حداکثر ۵۰ درصد از کالا و پروانه مربوط به اظهارنامه ورودی - با توجه به اینکه در حال حاضر پروانه الکترونیکی صادر می‌گردد، ضمن درج کد نسیه در خانه مربوطه در سامانه؛ پروانه به عنوان پروانه گمرکی که تشریفات آن به اتمام نرسیده تلقی و در سامانه جامع امور گمرکی، تسویه نشده باقی میماند- به نحوی که تکافوی وصول حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده را بنماید، تا تسویه نهایی توسط ذی‌نفع، نگهداری می‌گردد.  در بخش دیگری از این مصوبه تاکید شده که در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، گمرک محل باید در اسرع وقت ضمن اجرای مواد ۷ و ۸ قانون امورگمرکی، نسبت به پیگیری در جهت رفع تعهدات تودیع نشده اقدام و مراتب را به گمرک ایران جهت عدم ارایه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام کند که بدیهی است بعد از وصول حقوق ورودی متعلقه عملیات اجرایی متوقف می‌شود. بر این اساس گمرک مربوطه موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه، میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار داده و نسبت به پیگیری اخذ حقوق ورودی کل کالا از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام کند. همچنین هزینه‌های گمرکی و هزینه‌های متعلقه، عوارض، مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای ترخیص شده و باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک محل، برای مدتی که مجوز صادرشده و جریمه‌های متعلقه باید نقدا پرداخت شود. اما طبق این مصوبه گمرکاتی که در مناطق آزاد و ویژه مستقرند با توجه به صدور قبض انبار توسط سازمان‌های مسوول مناطق، مراتب نگهداری حداقل ۵۰ درصد کالا توسط آن منطقه را باید به نحو مقتضی اعلام تا از واگذاری و مرجوع کردن کالای مورد درخواست، خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالا نظارت کامل اعمال کند.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران