شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مقدم بیگلریان با اعلام این خبر اظهار کرد: حجم گاز تحویلی به استان‌های تحت پوشش منطقه (گلستان، مازندران، گیلان) در سال 99، به میزان 17 میلیارد و920 میلیون مترمکعب و حجم گاز

مقدم بیگلریان با اعلام این خبر اظهار کرد: حجم گاز تحویلی به استان‌های تحت پوشش منطقه (گلستان، مازندران، گیلان) در سال 99، به میزان 17 میلیارد و920 میلیون مترمکعب و حجم گاز انتقالی از منطقه که شامل فلوی عبوری از تاسیسات تقویت فشار گاز چلوند می‌باشد، در این مدت 4 میلیارد و 293 میلیون متر مکعب بوده است.مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز در ادامه این مطلب افزود: بنابراین حجم گاز عبوری که شامل مجموع گازهای مصرفی استان‌های شمالی و عبوری از منطقه است، در سال 99 به میزان 22 میلیارد و 268 میلیون متر مکعب می‌باشد.وی همچنین مجموع گاز تخلیه شده ناشی از تعمیرات خط و عملکرد تاسیسات در سطح منطقه را در سال 99 به میزان 1 میلیون و 862 هزار متر مکعب اعلام کرد و یادآور شد: گاز تخلیه شده در سال 99 حدود 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال 98 که 2 میلیون و 359 هزار متر مکعب بوده، کاهش داشته است.بیگلریان همچنین از افزایش حدود 3 برابری میزان خوداظهاری حجم گاز تحویلی به شرکت‌های گاز استانی از خطوط لوله منطقه 9 عملیات انتقال گاز در سال99 خبر داد و افزود: میزان خوداظهاری حجم گاز تحویلی به استان‌های تحت پوشش منطقه درسال 99 به میزان 197میلیون مترمکعب بوده که به میزان 180 درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل (98) که برابر با 71 میلیون متر مکعب بوده، افزایش داشته است.مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز با اشاره به افزایش 33 درصدی ساعت کارکرد تاسیسات تقویت فشار گاز رامسر و همچنین افزایش 31 درصدی ساعت کارکرد تاسیسات تقویت فشار گاز رشت از تلاش‌ها و اقدامات موثر همه کارکنان منطقه اعم از عملیاتی و ستادی در راستای تحقق اهداف شرکت انتقال گاز ایران در انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره‌ور گاز طبیعی تشکر و قدردانی نمود.

جلسه کمیته امنیت و سایبری شرکت برق منطقه‌ای مازندران وگلستان

با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران وگلستان اولین جلسه کمیته امنیت و سایبری در سال جاری برگزار شد.اولین جلسه کمیته سایبری شرکت برق منطقه‌ای مازندران وگلستان با حضور مهندس حسین افضلی و اعضای کمیته با ساختار جدید برگزار گردید.در این جلسه با توجه به تهدیدات روزافزون حوزه سایبری و اهمیت اقدامات متناسب و پیشگیرانه به بررسی و ارایه پیشنهادات و راهکارهای موجود توسط اعضای کمیته پرداخته شد.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران