شماره امروز: ۵۴۷

در نشست کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران تاکید کردند

| | |

نمایندگان بخش خصوصی در نشست سی‌وسوم کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی که در مجلس و با امضای 55 تن از نمایندگان مردم وصول شده است،

نمایندگان بخش خصوصی در نشست سی‌وسوم کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی که در مجلس و با امضای 55 تن از نمایندگان مردم وصول شده است، تاکید کردند که بخش خصوصی نیز موافق اصلاح قانون است اما بهتر است که در این فرآیند مشارکت داشته باشد. آنها همچنین تبدیل اتاق به نهاد عمومی غیردولتی را که شاه‌بیت این طرح است به صلاح بخش خصوصی ارزیابی نکردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست پس از گفت‌وگوی مفصلی که روی این موضوع صورت گرفت، فعالان اقتصادی این پیشنهاد را مطرح کردند که آیین‌نامه داخلی اتاق بازرگانی در نهاد اتاق بازرگانی و از سوی اعضای هیات نمایندگان که وکلای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار در اتاق هستند، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در این باره، تولید متوالی قوانین و آیین‌نامه‌ها در مجلس را مورد انتقاد قرار داد و این رویه را که نمایندگان مجلس کمر به تدوین فزاینده طرح‌ها در حوزه‌های مختلف بسته‌اند، مذمت کرد چرا که به گفته وی، نمایندگان مردم در مجلس به جای شتاب‌بخشی به تدوین قوانین جدید و انباشت طرح‌ها و قانون‌های مختلف، باید بعد نظارتی نهاد مجلس بر اجرای قوانین را تقویت کنند. حسن فروزان‌فرد با اشاره به طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در مجلس، بازنگری در این قانون را ضروری دانست که به گفته وی، این رویکرد مورد تایید اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی است، اما یادآور شد که اصلاح‌کنندگان و تدوین‌گران قانون اتاق باید از درون بدنه باشند و نمایندگان بخش ‌خصوصی در اتاق بازرگانی به بررسی و اصلاح آن بپردازند در حالی که اکنون، در بیرون از بدنه اتاق بازرگانی برای این نهاد نسخه‌نویسی صورت گرفته است.

او همچنین به طرح نظام داوری در مجلس اشاره کرد که در زمینه معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل برای شرکت‌های خصوصی و دولتی و نهادها، از سوی برخی نمایندگان مجلس ارایه شده، با این حال این طرح نیز باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد. فروزان‌فرد همچنین یادآوری کرد که لایحه تعارض منافع که به مجلس دوره قبل رفته بود، از سوی نمایندگانی ازدهمین دوره مجلس کنار گذاشته شده و طرح جدیدی در این رابطه ارایه شده است.

اما در رابطه با طرح برخی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی، دیگر اعضای این کمیسیون نیز دیدگاه‌هایی داشتند. محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، با تاکید بر عدم جبهه‌گیری اتاق بازرگانی در برابر تدوین‌کنندگان این طرح، تصریح کرد که نمایندگان بخش ‌خصوصی در اتاق بازرگانی با اعلام اینکه موافق با اصلاح قانون اتاق هستند، به طراحان در مجلس این پیام را برسانند که آماده هستند تا به کمک آمده و طرح اصلاحیه بهتری را برای قانون اتاق بازرگانی تدوین کنند. 

محمود نجفی‌عرب، ‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز با اشاره به ترافیک طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در مجلس، از جمله لایحه بودجه دولت و قانون تجارت و سایر طرح‌های دیگر، فرصت بررسی طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در مجلس طی ماه‌های پیش رو را محتمل ندانست و در عین حال، تاکید کرد که نمایندگان بخش ‌خصوصی طی تعامل و همراهی با اعضای کمیسیون مجلس که این طرح را ارایه کرده است، در تدوین طرح مورد قبول بخش‌خصوصی وارد عمل شوند. 

وی همچنین پیشنهاد کرد که کارگروه تخصصی برای بررسی این طرح با حضور نمایندگان اتاق و مجلس تشکیل شود.

احمدرضا فرشچیان، ‌رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه در اصلاح و بازنگری قانون اتاق بازرگانی، اکثریت نمایندگان بخش‌ خصوصی در این نهاد هم‌نظر و موافق هستند، بر ضرورت همراهی با نمایندگان مجلس برای آگاهی از نظرات و دیدگاه‌های صاحبان اصلی اتاق بازرگانی از طرح تدوین شده مجلس، تاکید کرد و یادآور شد شاید در شرایط کنونی ارایه طرحی جدید که برگرفته از آرا و نظرات بخش خصوصی است، کارسازتر باشد.

محمدرضا بهزادیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با گریزی به سوابق تدوین و اصلاح قانون اتاق بازرگانی در ادوار گذشته، ارایه طرح بازنگری در این قانون در مجلس کنونی را به صلاح ندانست و این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق بازرگانی خود دست به کار شده و اصلاح قانون اتاق را در دستورکار قرار دهد.همچنین احمد آتش‌هوش، رییس کمیسیون حمایت قضایی اتاق ایران، در سخنانی با بیان اینکه برای رسیدگی به طرح مجلس کمیته‌ای در اتاق ایران تشکیل شده است، به‌بندی از این طرح اشاره کرد و یادآور شد که تغییر ماهیت اتاق بازرگانی به نهاد عمومی غیردولتی که یکی از شاه‌بیت‌های این طرح است، به صلاح پارلمان بخش ‌خصوصی نیست.

پس از بحث و گفت‌وگوی نمایندگان بخش‌خصوصی در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران پیرامون طرح برخی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه داخلی اتاق بازرگانی در اتاق و از سوی اعضای هیات نمایندگان به رای گذاشته شد که مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد این پیشنهاد از سوی کمیسیون به هیات رییسه اتاق تهران ارایه شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران