شماره امروز: ۵۴۷

| | |

همزمان با پنجمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد مدیریت بحران با حضور صاحبان صنایع و بنگاه‌های مختلف ذوب‌آهن اصفهان توانست تندیس برنزی پنجمین دوره جایزه مسوولیت اجتماعی را کسب کند. مدیر آبرسانی شرکت ذوب‌آهن گفت:

همزمان با پنجمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد مدیریت بحران با حضور صاحبان صنایع و بنگاه‌های مختلف ذوب‌آهن اصفهان توانست تندیس برنزی پنجمین دوره جایزه مسوولیت اجتماعی را کسب کند. مدیر آبرسانی شرکت ذوب‌آهن گفت: امروزه سازمان‌ها باید تلاش نمایند تا با برنامه‌ریزی و سازمان دهی به سطح وسیع‌تری از نیازهای ذی‌نفعان، پاسخ‌گو باشند و این همان مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها است .اسماعیلی رویکرد جایزه مسوولیت اجتماعی مدیریت را محافظت از سرمایه‌های مختلف سازمان دانست و افزود: این سرمایه‌ها صرفاً سرمایه‌های اقتصادی و انسانی نبوده و شامل سرمایه‌های اجتماعی و سرمایه‌های طبیعی نیز هست . وی گفت: با توجه به اینکه ذوب‌آهن در اجرای مسوولیت‌های اجتماعی بیش از آنکه باید، فعالیت داشته است، اکنون پایبندی به مسوولیت اجتماعی تبدیل به یک فرهنگ در ذوب‌آهن اصفهان شده و این وظیفه را در قبال منطقه، استان و حتی کشور بارها و بارها اجرا کرده است.این مقام مسوول کسب تندیس برنزی مسوولیت‌های اجتماعی را یک موفقیت بزرگ دانست و خاطرنشان ساخت: یکی از عوامل مهم کسب این تندیس کاهش مصرف آب بود زیرا ذوب‌آهن توانسته با توجه به موقعیت جغرافیایی که در منطقه خشک قرار دارد مصرف آب خود را با افزایش تولید کاهش دهد . مدیر آبرسانی شرکت ذوب‌آهن به کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب نسبت به ۱۵ سال گذشته اشاره کرد و گفت: خرید پساب شهرستان‌های اطراف، استفاده از پساب در سیکل‌های کثیف کارخانه نظیر خنک کردن سرباره، مدیریت مصرف آب و فشار از عواملی بود که با کنترل آن توانستیم مصرف آب در ذوب‌آهن را کاهش دهیم . اسماعیلی تصریح کرد: ذوب‌آهن اصفهان برنامه‌های مختلفی برای کاهش مصرف آب دارد که تا سال ۱۴۰۲ این پروژه‌ها انجام خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران