شماره امروز: ۵۴۷

وزارت صمت منتشر کرد

| | |

فهرست قیمتی اقلام اساسی منتشر شد. جزییات آماری منتشر شده از سوی وزارت صمت نشانگر این است که در شهریور سال جاری در بین ۸۶ قلم کالای اساسی، قیمت ۷۱ قلم کالای اساسی بین ۰.۳ تا حدود ۲۰۲.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته

تعادل - گروه صنعت| 

فهرست قیمتی اقلام اساسی منتشر شد. جزییات آماری منتشر شده از سوی وزارت صمت نشانگر این است که در شهریور سال جاری در بین ۸۶ قلم کالای اساسی، قیمت ۷۱ قلم کالای اساسی بین ۰.۳ تا حدود ۲۰۲.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و بیشترین افزایش قیمت هم مربوط به گروه آهن‌آلات و حبوبات بوده است. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، در بازه زمانی مورد بررسی، قیمت ۱۵ کالا نیز در مدت یاد شده بین ۰.۴ تا ۲۴.۲ درصد کاهش داشته  که کمترین کاهش قیمت مربوط به «جوجه یک روزه گوشتی» و بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به «کاغذ چاپ ۷۰ گرمی اندونزی» بوده است. البته جدیدترین آمار وزارت صمت از قیمت برخی کالاهای اساسی در مهرماه ۹۹ نیز نشان می‌دهد که «برنج تایلندی»، «برنج پاکستانی باسماتی»، «برنج تایلندی»، «برنج طارم اعلا»، «برنج داخلی هاشمی»، «شکر سفید »، «شکر بسته ۹۰۰ گرمی»، «گوشت گوسفندی»، «گوشت گوساله» «گوشت مرغ» جزو اقلامی اساسی و پرمصرف  بودند که نسبت مهرماه سال ۹۸ و همچنین ماه قبل از خود یعنی شهریور ۹۹ افزایش قیمت را تجربه کردند. 

    جزییات قیمتی کالاهای اساسی 

تحلیل داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد، قیمت ۱۰ قلم کالا شامل چهار نوع تیر آهن با ۱۶۵.۷ تا ۲۰۲.۶ درصد، دو نوع میلگرد با ۱۳۲ و ۱۳۴ درصد، ورق سیاه با ۱۳۵.۵ درصد و همچنین لپه۱۲۲.، عدس۱۵۲.۳ و برنج هندی و ۱۸۸.۳ درصد افزایش قیمت را در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد   تجربه کرده‌اند و بین دو تا سه برابر شده است.بنابراین قیمت هر کیلو لپه، عدس و برنج هندی در شهریور به ترتیب به حدود ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان، ۲۱ هزار تومان و ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. اما در این میان هفت کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی بنابر آمار اعلامی، در بازه زمانی یاد شده، قیمت «برنج پاکستانی باسماتی درجه یک» در شهریور 99 نسبت به شهریور 98 در مجموع 90.3 درصد رشد داشته است. البته در همین گروه کالایی، قیمت هر کیلوگرم برنج باسماتی پاکستان بطور متوسط در شهریور سال گذشته 107 هزار و 810 ریال بوده که در شهریور 99 به 205 هزار و 140 ریال افزایش یافته است. همچنین برنج تایلندی نیز در این بازه زمانی 36.5 درصد و برنج طارم اعلا 17.1 درصد افزایش قیمت داشته است. 

«شکر کیلویی و بسته‌بندی» ۵۷.۶ و ۵۱.۴ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. «تخم‌مرغ» نیز در شهریور 99 نسبت به شهریور 98 در مجموع 61.8 درصد افزایش قیمت داشته و از هر کیلو 78 هزار و 595 ریال در شهریور 98 به 137 هزار و 162 ریال در شهریور 99 رسیده است. قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در بازه زمانی یک ماهه یعنی از مرداد 99 تا شهریور 99 نیز 10 درصد افزایش یافته است.  «کنجاله سویای وارداتی» با ۹۷.۹ درصد، «لوبیا قرمز» با ۹۱.۹ درصد و «لوبیا چیتی» با ۶۰.۲ درصد افزایش قیمت از دیگر کالاهایی هستند که بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. قیمت هر کیلو از این هفت قلم کالا در شهریور امسال به ترتیب به ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان، ۸۲۰۰، ۸۰۰۰، ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان، ۵۸۰۰، ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان و ۲۴ هزار و ۴۰۰تومان رسیده است. از سوی دیگر رصد قیمت کالاها از شهریور سال گذشته تا شهریور سال جاری نشان می‌دهد، از بین مهم‌ترین کالاهایی که در مدت یادشده کمتر از ۵۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، می‌توان به «نخود درجه یک» با ۳۹.۱ درصد، «موز درجه یک» با ۳۲.۲، «نخود درجه دو» با ۲۸.۳ درصد، «ذرت خارجی» با ۴۰.۹، «قند حبه» با ۴۸.۷، «ماکارونی» با حدود ۴۰ و «پنیر»۵۲۰ گرمی با ۴۰.۸ درصد افزایش قیمت اشاره کرد.

    کدام کالاها کاهش قیمت داشته‌اند؟ 

از سوی دیگر، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، در بازه زمانی مورد بررسی، قیمت ۱۵ کالا نیز در مدت یاد شده بین ۰.۴ تا ۲۴.۲ درصد کاهش داشته است، کمترین کاهش قیمت مربوط به «جوجه یک روزه گوشتی» بوده که در شهریور ماه هر قطعه از آن به قیمت ۱۸۰۰ تومان عرضه شده و بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به «کاغذ چاپ ۷۰ گرمی اندونزی» بوده که قیمت هر بند از آن از ۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان در شهریور سال گذشته به ۳۹ هزار و ۱۰۰ تومان در شهریور امسال رسیده است. قیمت سیب زمینی درجه یک، کاغذ روزنامه وارداتی، لاستیک اتوبوس و گوساله زنده نیز در یک سال مورد بررسی به ترتیب ۱۹.۹، ۱۶.۸، ۱۵.۸ و ۱۱ درصد کاهش یافته است.

    رصد قیمتی کالاهای اساسی در مهر ۹۹

البته جدیدترین آمار وزارت صمت از قیمت برخی کالاهای اساسی در مهرماه ۹۹ نشان می‌دهد، «برنج پاکستانی باسماتی» درجه یک در شهریور ۹۹ در هر کیلو گرم برابر ۲۰ هزار و ۵۱۴ تومان بوده که در مهرماه ۹۹ با افزایش ۱۴ درصدی به ۲۲ هزار و ۴۰۰ رسیده است. این درحالی است که قیمت همین قلم کالا در مهرماه ۹۸ در هر کیلو گرم  برابر با ۱۱ هزار تومان بوده که در مهرماه ۹۹ به ۲۲ هزار و ۴۰۰ رسیده که افزایش ۱۱۲ درصدی را تجربه کرده است.  «برنج تایلندی» نیز در شهریور ماه سال ۹۹ هر کیلوگرم برابر با ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که در مهرماه ۹۹ با افزایش ۲۳ درصدی به ۱۲ هزار و ۶۸۰ رسیده است.قیمت همین قلم کالا در مهرماه ۹۸ برابر ۷ هزار و ۳۹۹ تومان بوده که در مقایسه با مهرماه ۹۹ که قیمت آن به ۱۲ هزار و ۶۸۹ رسیده افزایش ۷۱ درصدی را تجربه کرده است.  «برنج طارم اعلا»، نیز در شهریورماه ۹۹ هر کیلوگرم برابر با ۲۶ هزار و ۷۷۷تومان بوده که در مهرماه ۹۹ با افزایش بیش از ۹ درصد به ۲۹ هزار و ۳۴۱ تومان رسیده است. این درحالی است که قیمت این قلم کالا در مهرماه ۹۸ در هر کیلوگرم برابر با ۲۲ هزار و ۸۵۳ تومان بوده که با افزایش بیش از ۲۸ درصد به ۲۹ هزار و ۳۴۱ تومان در مهرماه ۹۹ رسیده است.  «برنج داخلی هاشمی» نیز در شهریور ماه ۹۹ در هر کیلوگرم ۲۶ هزار و ۲۵۲ تومان قیمت خورده که با افزایش بیش از ۹ درصدی در مهرماه ۹۹ به ۲۹ هزار و ۳۴۱ تومان رسیده است. اما قیمت این نوع برنج در مهرماه سال ۹۸ برابر با ۲۲ هزار و ۴۷۸ تومان بوده که در مهرماه ۹۹ به ۲۸ هزار و ۶۹۷ تومان رسیده که رشد ۲۷درصدی را در بازه زمانی یکماهه در سال ۹۸ تجربه کرده است.  

«شکر سفید » نیز از دیگر اقلامی است که بنابر آمارها افزایش قیمت را تجربه کرده است. بطوریکه در شهریورماه ۹۹ قیمت این قلم کالا برابر با ۸ هزار و۱۸۲ تومان بوده که در مهرماه ۹۹ با افزایش ۰.۵ درصدی به ۸ هزار و ۲۱۹ تومان رسیده است. البته مطابق آمارها قیمت این شکر سفید در مهرماه ۹۸ برابر با ۵ هزار و ۱۹۷ تومان بوده که در مهرماه ۹۹ با افزایش ۵۸ درصدی به ۸ هزار و ۲۱۹ تومان رسیده است.  «شکر بسته ۹۰۰ گرمی»، نیز از دیگر اقلامی است که بنابر آمارها افزایش قیمت داشته است. مطابق آمار ارایه شده، در شهریورماه ۹۹ قیمت شکر بسته ۹۰۰ گرمی برابر با ۸ هزار و ۸۲ تومان بوده که در مهرماه ۹۹ با افزایش ۲.۹ درصدی به ۸ هزار و ۳۱۴ تومان رسیده است. البته مطابق آمارها قیمت این قلم کالا در مهرماه ۹۸ برابر با ۵ هزار و ۴۱۱تومان بوده که در مهرماه ۹۹ با افزایش ۵۳ درصدی به ۸ هزار و ۳۱۴ تومان رسیده است. 

«گوشت گوسفندی» نیز مطابق آمارها در شهریور ۹۹ در هر کیلوگرم ۹۷ هزار تومان بوده که با افزایش ۲.۵ درصدی به ۹۹ هزار و ۴۴۳ تومان در مهرماه ۹۹ رسیده است. قیمت این قلم کالا در مهرماه ۹۸ برابر ۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که با افزایش ۴ درصدی به ۹۹ هزار و ۴۴۳ تومان در مهرماه ۹۹ رسیده است.

«گوشت گوساله» نیز در شهریور ماه ۹۹ برابر با ۷۸ هزار و ۹۲۱ تومان در هر کیلوگرم بوده که با افزایش ۴ درصدی به ۸۳ هزار و ۱۴۲ تومان در مهرماه ۹۹ رسیده است. این درحالی است که قیمت همین قلم کالا در مهرماه ۹۸ برابر ۸۲ هزار ۸۱۰ تومان در هر کیلوگرم بوده که با کاهش ۰.۴ درصدی به ۸۲ هزار و ۴۶۰ تومان در مهرماه ۹۹ رسیده است.  «گوشت مرغ» نیز از دیگر کالاهای مورد بررسی است که مطابق آمار وزارت صمت، قیمت آن در هر کیلوگرم در شهریورماه ۹۹ برابر با ۱۷ هزار و ۳۰۱ تومان بوده که در مهرماه ۹۹ به ۱۹ و ۶۵۹ رسیده که افزایش ۱۳.۶ درصدی را تجربه کرده است. این درحالی است که قیمت همین قلم کالا در مهرماه ۹۸ برابر با ۱۳ هزار تومان بوده است. یعنی از مهرماه ۹۸ تا مهرماه ۹۹ افزایش ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران