شماره امروز: ۵۴۷

| | |

براساس آمارهای منتشر شده، تا پایان مهرماه سال جاری 550 هزار و 243 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26.8 درصد رشد را نشان می‌دهد. مطابق آمارها سال 98 در همین بازه زمانی 433 هزار و 836 دستگاه خودرو تولید شده است

تعادل - گروه صنعت| 

براساس آمارهای منتشر شده، تا پایان مهرماه سال جاری 550 هزار و 243 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26.8 درصد رشد را نشان می‌دهد. مطابق آمارها سال 98 در همین بازه زمانی 433 هزار و 836 دستگاه خودرو تولید شده است. جزییات تولید خودرو در کشور در مدت یاد شده نشان می‌دهد 573 هزار و 331 دستگاه سواری در کشور به تولید رسید که نسبت به 7 ماهه سال قبل 44.2 درصد رشد داشته است. همچنین تا پایان مهرماه سال جاری تولید ون 30.1 درصد، وانت 39.3 درصد، مینی‌بوس و میدل باس 15.6 درصد، اتوبوس 103.9 درصد و همچنین کامیونت، کامیون و کشنده 56 درصد رشد داشته است. در عین حال، تولید انواع خودرو طی مهر امسال به 81 هزار و 608 دستگاه رسید که نسبت به مهر 98 رشد 51 درصدی را داشته است. بنابر آمار منتشرشده، تولید سواری تا پایان مهرماه سال جاری، معادل 73 هزار و 735 دستگاه گزارش می‌شود که با رشد 53 درصدی نسبت به مهر سال قبل روبرو شده است. همچنین در مدت یاد‌شده، در مهر ماه سال جاری، تولید مینی‌بوس و میدل باس افت 19.7 درصدی را داشته و در مورد سایر خودروها نیز شاهد رشد تولید هستیم. اما دو خودروساز بزرگ کشور در این مدت چقدر خودرو تولید کرده اند؟ آمارها حکایت از این دارد که در گروه خودروسازی ایران خودرو، تا پایان مهرماه 282 هزار و 328 دستگاه انواع خودرو به تولید رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 55.2 درصد رشد را نشان می‌دهد. در این مدت ایران خودرو 278 هزار و 81 دستگاه سواری تولید کرد که نسبت به 7 ماهه 98 با رشد 54.7 درصدی همراه بوده است. همچنین تولید وانت در این گروه خودروسازی 89.6 درصد و تولید ون 97.8 درصد رشد داشته است. در مقابل، تولید مینی‌بوس، میدل باس و اتوبوس افت 26.2 درصدی را تجربه کرده، اما تولید کامیونت، کامیون و کشنده 116.6 درصد افزایش داشته است. همچنین جزییات آماری نشانگر این است که تولید محصولات ایران خودرو در مهرماه 99 به 42 هزار و 593 دستگاه رسیده که نسبت به مهرماه سال 98 افزایش 91.7 درصدی را تجربه کرده است. در این ماه 42 هزار و 271 دستگاه سواری توسط این گروه خودروسازی به تولید رسید که نسبت به مهر سال قبل 93.4 درصد افزایش یافته است. تولید وانت توسط ایران خودرو در مهر امسال افت 90.7 درصدی و تولید «مینی‌بوس، میدل باس و اتوبوس» افت 33.3 درصدی را تجربه کرده است. در عین حال تولید «کامیونت، کامیون و کشنده» 180.2 درصد افزایش را داشته است. از آنسو، خودروسازان نارنجی پوش، در 7 ماهه سال 99 برابر با 236 هزار و 307 دستگاه انواع خودرو تولید کرده‌اند، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.9 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این مدت تولید سواری توسط گروه سایپا معادل 200 هزار و 192 دستگاه بود که نسبت به 7 ماهه سال قبل 0.8 درصد افت داشته است. در عین حال، تولید وانت 30.7 درصد رشد داشته اما تولید ون با کاهش 75 درصدی و تولید کامیونت، کامیون و کشنده با کاهش 26.4 درصدی همراه بوده است. در مورد تولید خودرو توسط گروه صنعتی سایپا در مهر 99 نیز باید به رشد 14.8 درصدی اشاره کنیم؛ به‌طوریکه در این مدت 33 هزار و 139 دستگاه انواع خودرو توسط این گروه خودروسازی به تولید رسیده است. همچنین در مهرماه سال جاری برابر با 27 هزار و 485 دستگاه سواری توسط گروه صنعتی سایپا تولید شده که نسبت به مهر 98 رشد 13.6 درصدی را تجربه کرده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران