شماره امروز: ۵۴۷

| | |

عباس قبادی دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور شد. با حکم رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس قبادی به عنوان دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار منصوب شد.

عباس قبادی دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور شد. با حکم رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس قبادی به عنوان دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار منصوب شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران