شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی گفت: ۶۲ هزار و ۹۹۴ میلیارد ریال در هفت سال اخیر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان سرمایه‌گذاری شد.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی گفت: ۶۲ هزار و ۹۹۴ میلیارد ریال در هفت سال اخیر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان سرمایه‌گذاری شد.  طیب میرزایی افزود: میزان سرمایه‌گذاری در شهرکهای صنعتی استان تا قبل از فعالیت دولت تدبیر و امید ۲۲ هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال بوده است. وی ادامه داد: تا پیش از فعالیت دولت تدبیر و امید ۲۷ شهرک و ناحیه صنعتی استان مرکزی دارای آب لوله‌کشی بود که در هفت سال گذشته ۶ شهرک و ناحیه صنعتی دیگر استان از نعمت آب برخوردار شدند. سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی میزان آب تامین شده این مناطق صنعتی تا قبل از سال ۱۳۹۲ را حدود ۵۶۷ لیتر برثانیه عنوان کرد و گفت: این شاخص اکنون به ۷۷۱ لیتر برثانیه رسیده است. 

میرزایی بیان کرد: میزان برق تامین شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مرکزی تا قبل از سال ۱۳۹۲ معادل ۳۱۷ مگاوات بود که این شاخص در هفت سال گذشته به ۵۰۶ مگاوات رسیده است. وی اظهار داشت: شمار قراردادهای واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مرکزی قبل از دولت تدبیر و امید ۲ هزار و ۹ فقره بودکه اکنون این شاخص به سه هزار و ۳۵۹ فقره رسیده است. سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی اظهار داشت: مجموع زمین‌های واگذار شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان تا پیش از سال ۱۳۹۲ حدود یک‌هزار و ۴۴۷ هکتار بود اما اکنون با حدود ۹۰ درصد رشد به ۲ هزار و ۷۱۴ هکتار رسیده است. میرزایی بیان کرد: آمار اشتغال در شرکت‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مرکزی در بدو دولت تدبیر و امید ۲۸ هزار و ۶۱۵ نفر بود که این رقم با رشد ۳۰ درصدی اکنون به ۳۵ هزار و ۵۴۳ نفر افزایش یافته است. بیش از ۳۵ هزار و ۶۰۰ نفر در حدود ۲ هزار واحد صنعتی در ۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی استان مرکزی اشتغال دارند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران