شماره امروز: ۵۴۷

عضو شورای مشورتی تشکل‌های اتاق تهران عنوان کرد

| | |

حسین جعفری، عضو شورای مشورتی تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بر این باور است

حسین جعفری، عضو شورای مشورتی تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بر این باور است که بهبود جایگاه بخش خصوصی در مراجع تصمیم‌گیری به دو دلیل مقاومت بدنه دولت و نیز افول باور بخش خصوصی به قابلیت‌هایی که دارد، با کندی مواجه شده است.  عضو شورای مشورتی تشکل‌های اتاق بازرگانی تهران و رییس انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین عملکرد اتاق بازرگانی تهران حمایت از تشکل‌ها را مطلوب ارزیابی و عنوان کرد اتاق تهران با اقداماتی که در بحران کرونا به انجام رساند، سرمایه اجتماعی بخش خصوصی را ارتقا داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، حسین جعفری افزود: عملکرد اتاق بازرگانی تهران در حمایت از تشکل‌ها با اقداماتی از قبیل آموزش، خدمات خانه تشکل‌ها، عضویت تشکل‌ها در کمیسیون‌های مشورتی، حمایت مالی، حمایت جهت تامین دفترکار که برای توانمندسازی تشکل‌ها به انجام رسانده، عملکردی بسیار مطلوب بوده است. اگرچه، قابلیت‌های اتاق بازرگانی تهران به مراتب بیشتر است و هرچه سهم بخش خصوصی از اقتصاد بیشتر شود، به‌طور قطع اتاق تهران تمهیدات بیشتری برای ارایه خدمت به تشکل‌ها ‌می‌اندیشد. اما آنچه اکنون شاهد هستیم، یک حمایت حداکثری است. او افزود: اتاق تهران از سایر ارگان‌های بخش خصوصی کمی جلوتر است و در واقع به عنوان پارلمان بخش خصوصی پایتخت، راهبری بخش خصوصی را در استان تهران برعهده دارد.  جعفری در ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار برای جلب مشارکت حداکثری تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های نیز به روابط عمومی اتاق تهران گفت: تاکنون مقررات مترقی بسیاری برای مشارکت و اثرگذاری تشکل‌های اقتصادی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها وضع شده است. اما این قوانین در دو بخش متوقف شده یا از سرعت اجرای آن کاسته شده است؛ نخست در بدنه دولت که تصور ‌می‌شود، بخش خصوصی رقیب دولت است و به همین سبب در مواردی طی حکمی ناگفته و نانوشته در برابر اینکه تشکل‌ها بتوانند طبق قانون، ماموریت خود را انجام دهند، ممانعت ایجاد ‌می‌شود. افزون بر این، بخش خصوصی هم تا حدودی این باور را از دست داده که ‌می‌تواند در مراجع تصمیم‌گیری موثر واقع شود. بنابراین موانع بخش دولتی و ناامیدی بخش خصوصی برای مشارکت در تصممیات اقتصادی، اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار را با کندی مواجه کرده است. از این رو لازم است، باورپذیری تشکل‌ها در مورد قابلیت‌هایشان ارتقا یافته و همچنین کارمندان و مدیران میانی دولت نیز باید نسبت به این قابلیت‌ها آگاهی پیدا کنند تا با دخالت تشکل‌ها، بهبود محیط کسب و کار محقق شود.  جعفری همچنین در تحلیل نقش عملکردی تشکل‌ها در شرایط اقتصادی پیش‌رو و احیای سرمایه اجتماعی بخش خصوصی توضیح داد: با همه‌گیری ویروس کرونا، اتاق تهران پویش عظیمی را برای کمک به بیمارستان‌ها و کادر درمان به وجود آورد و به واسطه اعتباری که کسب کرده بود، توانست میلیاردها تومان پول را از مردم و بخش خصوصی جذب کند. البته گزارش‌دهی هر روزه از نحوه هزینه‌کرد این مبالغ نیز به انباشت بیشتر سرمایه اجتماعی اتاق کمک کرد. در واقع به واسطه اتاق بازرگانی تهران، کانالی ایجاد شد که مردم بتوانند کمک‌های خود را به کادر درمان برسانند. به نظر ‌می‌رسد اتاق بازرگانی تهران در جذب کمک‌ها و متعاقب آن تقویت سرمایه اجتماعی بخش خصوصی بسیار موفق ظاهر شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران