شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مجید سعیدی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره اعلام نتیجه موثر استفاده از یک شربت گیاهی در درمان بیماران کرونا در شهر آمل که در رسانه‌ها مطرح شده است،

مجید سعیدی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره اعلام نتیجه موثر استفاده از یک شربت گیاهی در درمان بیماران کرونا در شهر آمل که در رسانه‌ها مطرح شده است، اظهار کرد: استفاده از این شربت یک طرح تحقیقاتی بوده است که مجوز این طرح توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران فقط برای استفاده روی تعدادی از بیماران صادر شده است.  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: برای اعلام اثربخشی؛ دارو باید مورد مطالعه بیشتری قرار گیرد و در حال حاضر به لحاظ علمی و به صورت قطعی نمی‌توانیم تایید کنیم که این داور موثر است به این دلیل که تعداد نمونه‌ها کم بوده است. سعیدی با تاکید بر اینکه براساس قانونی که مسائل پژوهشی دارد به مجری طرح اعلام شد که درخواست‌شان را مطرح کنند تا در شورا طرح شود و اگر موافقت شد روی تعداد نفرات بیشتری ادامه دهند اظهار کرد: ما به دنبال اثبات اثربخشی دارو هستیم و روند علمی آن باید طی شود و برای تایید نهایی لازم است که روی تعداد نمونه‌های بیشتری آزمایش شود، البته خود مجری طرح نیز اعلام کرده تایید این دارو بر اساس داده‌های ما قابل استناد نیست و باید روی نفرات بیشتری آزمایش شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران