شماره امروز: ۵۴۷

بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد

| | |

براساس آمار اعلامی از سوی گمرک، تجارت خارجی کشور در دو ماهه اول امسال به ۲۱ میلیون تن رسید که از این حجم ۱۴.۵ میلیون تن صادرات و حدود ۶.۵ میلیون تن واردات بوده اما سهم ارزشی واردات بیشتر از صادرات شده است.

براساس آمار اعلامی از سوی گمرک، تجارت خارجی کشور در دو ماهه اول امسال به ۲۱ میلیون تن رسید که از این حجم ۱۴.۵ میلیون تن صادرات و حدود ۶.۵ میلیون تن واردات بوده اما سهم ارزشی واردات بیشتر از صادرات شده است. داده‌های آماری نشانگر این است که ارزش ۲۱ میلیون تنی تجارت ایران در این دو ماه به ۹ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار می‌رسد که سهم صادرات از مجموع این رقم چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و واردات نیز پنج میلیارد و ۴۱ میلیون دلار است. البته در لیست شرکای تجاری ایران نیز شاهد یک جابه‌جایی نیز هستیم، به‌طوری که عراق برای مدتی در جایگاه سوم مقصد صادراتی ایران قرار گرفته بود، به جایگاه قبلی خود یعنی دومین مقصد صادراتی ایران برگشت. رصد کارنامه تجارت خارجی در اردیبهشت ماه همچنین حکایت از این دارد که در این ماه شاهد صادرات ۹ میلیون و ۱۷۶ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۶۴۸ میلیون دلار بودیم که از لحاظ وزنی نسبت به فروردین ۷۱ درصد و از لحاظ ارزشی ۶۰ درصد رشد داشتیم. در رویه واردات نیز در این ماه سه میلیون و ۸۷۹ هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار وارد کشور شده است که از لحاظ وزنی نسبت به فروردین ۵۳ درصد و از لحاظ ارزش نیز ۶۱ درصد رشد را شاهد بودیم. اما در مورد اینکه مقاصد صادراتی ایران در این دو ماهه کدام کشورها بودند، آمارها نشان می‌دهد، پنج کشور مقصد صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در این مدت به ترتیب چین با یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار و سهم بیش از ۲۷ درصد، عراق با یک میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار و سهم بیش از ۲۵ درصد، امارات با ۶۸۲ میلیون دلار و سهم بیش از ۱۵ درصد، افغانستان با ۳۴۱ میلیون دلار با حدود هشت درصد و ترکیه با ۱۴۴ میلیون دلار با سهم بیش از سه درصدی قرار دارند. در خصوص کشورهای طرف معامله در رویه واردات نیز براساس آمار ارایه شده از سوی گمرک باید گفت که پنج کشور نخست واردات کالا در این مدت به ترتیب چین با یک میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار، امارات با یک میلیارد و ۷۸ میلیون دلار، ترکیه با ۵۳۵ میلیون دلار، روسیه با ۳۵۶ میلیون دلار و هند با ۳۳۵ میلیون دلار قرار دارند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران