شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمد رضایی‌پور | کارشناس اقتصادی| تاب آوری ساختار فضای کسب و کار ایران و به‌طور مشخص مشاغل خرد طی سال ۱۳۹۸ متاثر از کارزار فشار حداکثری تحریم و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به‌شدت ضعیف شده است. در سایه این وضعیت نامناسب وقوع بحران کرونا منجر به تسریع این فرآیند تخریبی شده است. هر چند تصمیم ساز برای تعدیل دو عامل مخرب اول راهبردهای مشخصی را در نظر گرفته است. اما نوع مواجه با قدرت تخریب کرونا و تاثیر‌گذاری معنادار آن بر ارکان فضای کسب و کار کشور نیاز به تجویز سیاست عملیاتی کوتاه‌مدت دارد. زیرا قدرت تاثیر این بحران در سرعت تاثیرگذاری آن نهفته است. در این رابطه قابل ذکر است که در یک ماه اخیر و تحت تاثیر بیماری کرونا مشاغل خرد کشور به مرز تعطیلی رسیده‌اند. اصلی‌ترین دلیل این معضل فقدان تقاضای موثر برای کالاها و خدمات تولیدی آنهاست. هرچند در کشورهای دیگر این معضل با بهره‌گیری از ظرفیت فروشگاه‌های اینترنتی (همچون علی بابا) تا حد زیادی مرتفع شده است. اما در ایران بدلیل عدم تسویه حساب زود هنگام با صاحبان مشاغل، این فروشگاه‌ها نتوانسته‌اند معضلات کسب وکارهای خرد را تعدیل نمایند. به‌طور مثال در حال حاضر فروشگاه دیجی کالا تسویه با مشاغل کم فروش و خرد را در بازه زمانی دو ماهه تعریف کرده است. بدیهی است که این بازه زمانی منجر به بحران نقدینگی در این مشاغل خواهد شد. لذا در این رابطه دولت باید در اسرع وقت با تطمیع مدیران این فروشگاه‌ها بازه زمانی فوق‌الذکر را کاهش دهد.

محمد رضایی‌پور | کارشناس اقتصادی|

تاب آوری ساختار فضای کسب و کار ایران و به‌طور مشخص مشاغل خرد طی سال ۱۳۹۸ متاثر از کارزار فشار حداکثری تحریم و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به‌شدت ضعیف شده است. در سایه این وضعیت نامناسب وقوع بحران کرونا منجر به تسریع این فرآیند تخریبی شده است. هر چند تصمیم ساز برای تعدیل دو عامل مخرب اول راهبردهای مشخصی را در نظر گرفته است. اما نوع مواجه با قدرت تخریب کرونا و تاثیر‌گذاری معنادار آن بر ارکان فضای کسب و کار کشور نیاز به تجویز سیاست عملیاتی کوتاه‌مدت دارد. زیرا قدرت تاثیر این بحران در سرعت تاثیرگذاری آن نهفته است. در این رابطه قابل ذکر است که در یک ماه اخیر و تحت تاثیر بیماری کرونا مشاغل خرد کشور به مرز تعطیلی رسیده‌اند. اصلی‌ترین دلیل این معضل فقدان تقاضای موثر برای کالاها و خدمات تولیدی آنهاست. هرچند در کشورهای دیگر این معضل با بهره‌گیری از ظرفیت فروشگاه‌های اینترنتی (همچون علی بابا) تا حد زیادی مرتفع شده است. اما در ایران بدلیل عدم تسویه حساب زود هنگام با صاحبان مشاغل، این فروشگاه‌ها نتوانسته‌اند معضلات کسب وکارهای خرد را تعدیل نمایند. به‌طور مثال در حال حاضر فروشگاه دیجی کالا تسویه با مشاغل کم فروش و خرد را در بازه زمانی دو ماهه تعریف کرده است. بدیهی است که این بازه زمانی منجر به بحران نقدینگی در این مشاغل خواهد شد. لذا در این رابطه دولت باید در اسرع وقت با تطمیع مدیران این فروشگاه‌ها بازه زمانی فوق‌الذکر را کاهش دهد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران