شماره امروز: ۵۴۷

رایزن بازرگانی ایران درافغانستان خبر داد

| | |

محمدمهدی جوانمرد‌قصاب، رایزن بازرگانی ایران درافغانستان گفت: صبح دیروز سفیر ایران در افغانستان به همراه هیاتی برای بررسی اقدامات صورت گرفته

محمدمهدی جوانمرد‌قصاب، رایزن بازرگانی ایران درافغانستان گفت: صبح دیروز سفیر ایران در افغانستان به همراه هیاتی برای بررسی اقدامات صورت گرفته برای ممانعت ویروس کرونا و تسهیل تجارت و ترانزیت کالا بین ایران و افغانستان از مرز دوغارون بازدید کرد. رایزن بازرگانی ایران که خود نیز سفیر کشورمان را دراین بازدید همراهی می‌کرد، افزود: مدیران مرزی با بیان موانع تسهیل تجاری و تردد اتباع طرفین به اقدامات صورت گرفته برای مقابله با فراگیری کرونا ویروس و قرنطینه مبتلایان احتمالی، مواردی از قبیل تجهیز مرز به سنسورهای حرارتی برای شناسایی افراد مشکوک و ضدعفونی مکرر کامیون‌ها و محوطه‌های مرزی واستقرار تیم پزشکی اشاره کردند.

مشاور معاون وزیر صمت درباره مواردمطرح شده درباره تسهیل تجارت و جابه‌جایی کالا در بازدید سفیر ایران از دو غارون گفت: طرح فرماندهی و مدیریت یکپارچه مرزی برای تسهیل تجارت بین دوکشور از نقطه مرزی دوغارون بین منطقه ویژه اقتصادی، گمرک و بازارچه‌های مرزی یکی از نکات مهم مطرح شده دراین دیدار بود. او در ادامه افزود: رفع مشکلات نقطه صفر مرزی با افغانستان که مشکلاتی را برای حمل ونقل و جابه‌جایی کامیون‌ها ایجاد کرده است دومین موضوع قابل اهمیت بررسی‌های امروز بود. جوانمرد‌قصاب تصریح کرد: ساماندهی سالن‌های مرزی به صورتی که سالن‌های تجاری روبروی هم قرار گیرندو سالن‌های مسافری نیزبه روبروی هم از پیشنهادات جلسات امروز با مقامات مرزی دوغارون بود تا هم سازماندهی مناسبی صورت گیرد وهم رفاه حال خدمات گیرندگان مورد توجه قرار گیرد. او گفت: آخرین موضوعی که در در جلسات حاشیه‌ای مرز دوغارون به آن پرداخته شد شبانه‌روزی شدن خدمات از سوی گمرک برای تسهیل تردد کالاهای صادراتی و کامیون‌ها از این مرز بود تا میزان تجارت کشور دراین شرایط کاهش پیدانکند و بارهای دپو شده زودتر از کشور خارج شود. البته کندی بازگشت کامیون‌های خالی افغانی به مرزهای ایران هم از دیگر مشکلات مطرح شده بود که بنا شد سفیر ایران درافغانستان از مقامات کابل آن را پیگیری کند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران