شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه میزان ذخایر استراتژیک شکر، در سقف مصوبات دولت تکمیل شده است، گفت:

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه میزان ذخایر استراتژیک شکر، در سقف مصوبات دولت تکمیل شده است، گفت: کارگروه تخصیص ارز، اولویت‌های تخصیص ارز را در سه گروه یا سبد به بانک مرکزی اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قبله گفت: تا پایان سال شکر مورد نیاز کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین شده و تغییر اولویت تخصیص ارز دولتی از گروه یک به دو به دلیل وفور و تأمین نیاز بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. وی افزود: گروه‌بندی اشاره شده مربوط به مدیریت تخصیص بهینه ارز برای ایجاد توازن در تأمین به موقع کالاهای اساسی بوده است؛ چراکه ذخایر شکر به اندازه مطلوبی وجود دارد. وی تصریح کرد: کارگروه تخصیص ارز به همین منظور اولویت‌های تخصیص ارز را در سه گروه یا سبد به بانک مرکزی اعلام کرده است که در سبد اعلامی اول، شکر جزو کالاهای اولویت‌دار برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است؛ اما بررسی‌ها نشان داد که به دلیل وفور واردات و تکمیل ذخایر استراتژیک و تأمین مکفی نیاز بازار، تخصیص ارز سایر کالاهای اساسی در اولویت بوده، بنابراین طی آن نامه سایر کالاهای اساسی به عنوان اولویت تخصیص ارز به بانک مرکزی اعلام شد. قبله خاطرنشان کرد: بر این اساس، در نامه ارسالی از سوی وزارت صمت به بانک مرکزی تاکید شده که با توجه به تأمین نیاز و حجم ذخایر استراتژیک اولویت، تخصیص ارز به سایر کالاها منتقل شود. به گفته وی، میزان ذخیره استراتژیک شکر در سقف مصوبات تکمیل شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران