شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شاتا| صادقی نیارکی در نشست با انجمن‌های علمی ایران از رویکردهای جدید وزارت صنعت،

شاتا| صادقی نیارکی در نشست با انجمن‌های علمی ایران از رویکردهای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود وضعیت صنعت کشور خبرداد و گفت: سه رویکرد تدوین برنامه‌های اجرایی برای34 زنجیره تولید، توسعه عمق ساخت داخل در صنعت و روش‌های جدید تامین منابع مالی جهت رفع مشکل نقدینگی صنایع از جمله موضوعاتی است که انجمن‌های علمی می‌توانند با نگاه راهبردی به کمک بخش دولتی بیایند.او که پای دردل جمع کثیری از انجمن‌های علمی وصنعتی نشسته بود، با مروری بر مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی وزارت صمت از تولید ایرانی و توسعه و تعمیق ساخت داخل خواستار حضور فعال تشکل‌های تخصصی در تدوین برنامه‌های اجرایی با دورنمایی از وضعیت صنعت در دهه 1400 شد و گفت: برای 34صنعت کلیدی، تدوین برنامه اجرایی کوتاه‌مدت و

میان‌مدت با همکاری تشکل‌های تخصصی هدفگذاری شده است و تاکنون تدوین سه صنعت راهبردی پیشرفت خوبی داشته است.صادقی نیارکی تصریح کرد: تشکل‌های تخصصی با تدوین برنامه‌های اجرایی و ترسیم وضعیت صنایع در سال‌های آتی می‌توانند بسترهای لازم برای ایجاد ثبات در فضای کسب وکار کشور ایجاد کنند و دولتمردان نیز متناسب با نیازهای بخش خصوصی برنامه‌ریزی خواهند کرد . به گفته او، برنامه‌ریزی دوساله و 5 ساله برای صنایعی که هدفگذاری شده، علاوه بر ایجاد ثبات در فرایند تولید و بازار، امکان توسعه صادرات را نیز فراهم خواهد کرد. به اعتقاد صادقی نیارکی استقبال تشکل‌های تخصصی برای تدوین برنامه‌های اجرایی اولین گام برای بهبود فضای کسب وکار و پیش شرط توانمندسازی واحدهای صنعتی است.او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست‌های وزارت صمت برای توسعه و تعمیق ساخت داخل و حمایت از خود اتکایی صنعتی کشور افزود: صیانت از تولید داخلی و برنامه‌ریزی برای توسعه ساخت داخل در کشور یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صمت به شمار می‌رود و در این راستا با حمایت‌های تعرفه‌ای و مدیریت واردات سعی در صیانت از تولید داخلی داشته‌ایم.سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در ادامه سیاست کارخانه‌سازی را پیش شرط توسعه صنعتی در کشور عنوان کرد و گفت: تجهیز صنایع به ماشین آلات یکی از موضوعاتی است که همه واحدهای صنعتی با آن دست به گریبان هستند وتقویت صنعت تجهیزات و ماشین آلات و داخلی‌سازی این صنعت در توسعه همه صنایع بسیار موثر خواهد بود.صادقی‌نیارکی همچنین رویکرد سوم وزارت صمت را روش‌های جدید تامین منابع مالی برای رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای صنعتی عنوان‌کرد وگفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده، نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش 361هزار میلیارد تومان برآورد شده است که سیستم پولی و بانکی به تنهایی قادر به پوشش این نیاز نقدینگی است و باید بنگاه‌های اقتصادی با رویکردهایی جدید به دنبال تامین منابع مالی باشند که یکی از این سیاست‌ها ادغام بنگاه‌ها در برند یا مالکیت می‌باشد و تحقق این سیاست علاوه بر کاهش هزینه تمام شده در تامین سرمایه گردش بسیار موثر خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران